Avtalevilkår og betingelser for Domeneshop

Denne tjenesteavtalen ("Avtalen") er inngått mellom Domeneshop AS ("Domeneshop"), et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 930834408 i Foretaksregisteret, og deg, og gjelder fra datoen for din elektroniske aksept. Begrepene "vi", "oss" eller "vår" skal henvise til Domeneshop. Begrepene "du", "deg", "din" eller "kunden" skal henvise til enhver fysisk eller juridisk person som inngår denne avtalen med oss.

Denne avtalen er delt inn i tre deler:

 1. Generelle vilkår: generelle bestemmelser for alle kunder av Domeneshop
 2. Registreringsavtale: gjelder registrering, overføring og fornyelse av domenenavn
 3. Vilkår for hostingtjenester: gjelder epost, web og andre hostingtjenester

Avtalen omfatter dessuten følgende tillegg:

 1. Personvernerklæring: beskriver hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger
 2. Liste over registerenheter: lenker til særvilkårene som gjelder for de ulike toppdomenene vi tilbyr
 3. Databehandleravtale: hvis du velger å bruke våre hostingtjenester til å lagre eller overføre personopplysninger

Din elektroniske aksept av denne Avtalen bekrefter at du har lest, forstått og godtar å være bundet av alle vilkårene i hver av delene av Avtalen som angår deg. Din bestilling av et nytt domene, overføring av eksisterende domene, eller bestilling av hostingtjenester, utgjør aksept av alle vilkår, betingelser, spesifikasjoner og retningslinjer som er inkludert og referert i Avtalen.

Denne Avtalen ble sist revidert 1. juni 2024, og denne versjonen erstatter alle tidligere utgaver av Avtalen. Domeneshop forbeholder seg retten til å gjøre endringer i vilkårene i Avtalen basert på uforutsette hendelser, økte avgifter, markedsutvikling eller tjenesteutvikling. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, endringer i bruksbegrensninger, retningslinjer for bruk, ressursallokering eller sikkerhetsprosedyrer. Domeneshop vil gi deg skriftlig varsel om eventuelle endringer minst 30 dager før de trer i kraft. Dette varselet vil bli sendt til den epostadressen du har oppgitt til oss. Varselet vil inneholde en tydelig oversikt over endringene og datoene de trer i kraft. Hvis du ikke kan godta de varslede endringene, og endringene stiller deg dårligere enn den opprinnelige Avtalen, har du rett til å si opp Avtalen uten kostnad før endringene trer i kraft. Dersom du ikke sier opp Avtalen innen den angitte fristen, anses det som aksept av de nye vilkårene. Du har likevel ikke rett til å si opp Avtalen dersom Domeneshop bekrefter at endringene ikke skal gjelde for deg.


1. Generelle vilkår
 1. Definisjoner: Et toppdomene ("toppdomene") er det øverste nivået i domenenavnshierarkiet, dvs. et domenenavn som består av bare ett element etter punktum (f.eks. .com eller .no). Et landskodedomene ("landskodedomene") er et toppdomene som er offisielt delegert til et bestemt land eller landområde (f.eks .no eller .uk). Et generisk toppdomene ("generisk toppdomene") er et toppdomene som ikke er et landskodedomene, men som er beregnet for generell bruk hvor som helst i verden (f.eks. .com eller .shop). En registrar ("registrar") er en enhet som tilbyr domeneregistreringstjenester til sluttbrukere, slik som Domeneshop. En registerenhet ("registerenhet") er den sentrale registreringsmyndigheten som vedlikeholder databasen over alle registrerte domener under et bestemt toppdomene (se liste i Tillegg 2). ICANN ("ICANN") er Internet Corporation For Assigned Names and Numbers, en non-profitt organisasjon som blant annet organiserer og regulerer alle generiske toppdomener.
 2. Priser og betaling: Alle tjenester som tilbys av Domeneshop faktureres i henhold til gjeldende prisliste publisert på https://domeneshop.no/pricelist på kjøpstidspunktet. Domeneshop forbeholder seg retten til å endre priser og gebyrer når som helst og etter eget skjønn. Ubetalte fakturaer for leverte tjenester vil bli belastet purregebyr og forsinkelsesrenter i henhold til norsk lov. Domeneshop forbeholder seg retten til å overføre betalingskrav til tredjepart. Med mindre noe annet er eksplisitt angitt, så er alle priser og avgifter ikke refunderbare, helt eller delvis, også dersom domeneregistreringen eller tjenesten blir suspendert, kansellert eller flyttet vekk fra oss før slutten av den påbegynte perioden.
 3. Tjenesteperiode, fornyelse og oppsigelse: Med mindre annet er oppgitt, gjelder alle tjenester som tilbys av Domeneshop for en ettårsperiode, og kan deretter fornyes for ett år om gangen. Du erkjenner og godtar at fornyelsesavgiften kan være høyere eller lavere enn prisen du betalte for den forrige tjenesteperioden. Faktura for fornyelse sendes normalt ut til fakturaadressen 30-60 dager før utløp av gjeldende periode, noe som gir deg god tid til å si opp eller gjøre endringer i gjeldende tjenester. Flytting av et domenenavn vekk fra Domeneshop til en annen registrar eller tjenesteleverandør anses som en kansellering av tjenestene hos oss, med mindre du har informert oss på forhånd om at tjenestene skal videreføres. Hvis du ikke har mottatt faktura for fornyelse innen utløp av gjeldende periode, er det ditt ansvar å kontakte oss og be om at tjenestene fornyes og en fornyelsesfaktura utstedes.
 4. Krav til nøyaktig informasjon: Du samtykker i å oppgi korrekt, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon i forbindelse med søknadsprosessen. Du samtykker i å svare innen 7 (syv) virkedager på eventuelle henvendelser fra Domeneshop vedrørende gyldigheten av informasjonen du har gitt. Du forstår at Domeneshop er avhengig av kontaktinformasjonen du oppgir for å sende deg viktig informasjon og påminnelser angående domenene og tjenestene dine. Dersom du unnlater å gi Domeneshop nøyaktig og fullstendig informasjon, uansett årsak, eller dersom du unnlater å svare på forespørsler om å bekrefte informasjonen din, er det å anse som et brudd på denne Avtalen.
 5. Plikt til å holde informasjonen oppdatert: Det er ditt ansvar å sikre at all kontaktinformasjon er oppdatert og korrekt for alle dine domener og relaterte tjenester. Endringer i kontaktinformasjon gjøres via kontrollpanelet på https://domeneshop.no/login. Domeneshop tar ikke imot melding om endringer per epost, faks eller brevpost. Dersom du ikke holder kontaktinformasjonen oppdatert, kan domenene og/eller relaterte tjenester i verste fall bli deaktivert eller slettet fordi det ikke er mulig å kontakte deg.
 6. Servicenivå for kundestøtte: Gratis kundestøtte er tilgjengelig for alle tjenester levert av Domeneshop. Henvendelser sendes via epost eller vårt kontaktskjema på https://domeneshop.no/contact . Vi tilbyr også kundesupport via telefon på hverdager, se vår nettside for åpningstider. Alle forespørsler som sendes via epost eller via vår nettside, mottar svar innen 2 (to) virkedager. Eventuelle klager vedrørende den kundeservice vi yter, håndteres først av vår vanlige supportavdeling, enten via epost eller telefon, og eskaleres videre til leder av supportavdelingen og til sist til daglig leder.
 7. Retningslinjer for akseptabel bruk (Acceptable Use Policy): Tjenester levert av Domeneshop må ikke brukes til formål som Domeneshop, etter eget skjønn, finner uakseptabelt. Eksempler på uakseptabel bruk inkluderer, men er ikke begrenset til: utsending av uønsket epost (såkalt "spam" eller "søppelpost") til private personer eller organisasjoner; port-skanning; tjenestenektangrep (Denial of Service); forsøk på uautorisert tilgang til Domeneshops servere eller servere tilhørende en tredjepart; spredning av datavirus og trojanere, enten det er med vilje eller ikke; distribusjon eller promotering av materiale som kan anses som rasistisk, pornografisk eller ærekrenkende, eller materiale som uttrykker religiøs eller politisk ekstremisme; aktiviteter som er forbudt etter norsk eller internasjonal lov; aktiviteter som oppfordrer til lovbrudd, slik som hatkriminalitet eller terrorisme; aktiviteter som er ment for eller i praksis bidrar til å injuriere, defamere, hetse, sjikanere, skremme, true, misbruke eller skade en tredjepart; identitetstyveri og aktiviteter som misbruker identiteten til en tredjepart; aktiviteter som er skadelige for mindreårige på noen som helst måte; aktiviteter som innebærer svindel eller som har en bedragerisk hensikt; aktiviteter som medfører brudd på opphavsrett, varemerke, handelshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter til en tredjepart; aktiviteter som utgjør eller fremmer uanstendighet, profanitet, usømmelighet, plagende adferd, hat, vulgaritet, trakassering, krenking av privatlivets fred eller publiseringsrettigheter til en tredjepart, eller fysisk skade av noe slag mot noen gruppe eller individ; eller enhver annen uakseptabel aktivitet eller materiale av noe slag som Domeneshop etter eget skjønn står fritt til å avgjøre. Uakseptabel bruk dekker også aktiviteter der tjenester som leveres av Domeneshop er indirekte involvert, for eksempel dersom et domenenavn registrert hos Domeneshop peker til en ekstern server som distribuerer eller fremmer ulovlig materiale, eller dersom et domenenavn registrert hos Domeneshop promoteres via uønsket epost sendt fra servere som ikke tilhører Domeneshop. Det er heller ikke tillatt å utføre white-hat operasjoner som penetrasjonstesting, sårbarhetsskanning eller phishing-øvelser, såkalt etisk hacking, uten Domeneshops eksplisitte skriftlige forhåndssamtykke. Du godtar og aksepterer at enhver bruk av kontoen din hos Domeneshop, på dine vegne eller andres, med eller uten din tillatelse, som er i strid med våre retningslinjer for akseptabel bruk, vil utgjøre et vesentlig brudd på denne Avtalen. I det tilfelle hvor Domeneshop sletter, suspenderer, kansellerer, avslutter eller på annen måte avbryter en tjeneste til deg eller din kundekonto for brudd på retningslinjene for akseptabel bruk, vil ikke noe av det som er innbetalt til Domeneshop bli refundert eller kreditert.
 8. Konfidensialitet av konto- og påloggingsinformasjon: Alle brukernavn og passord for dine kontoer hos Domeneshop (f.eks. kontrollpanelet, FTP, epostkontoer, shellserver, database etc.) er strengt konfidensielle, og du aksepterer at du alene er ansvarlig for å bevare konfidensialiteten for dine passord og din påloggingsinformasjon. Det er ditt ansvar at denne informasjonen bare deles med de personer (for eksempel webmaster) som trenger denne informasjonen i sitt arbeid med å vedlikeholde dine domener og tilhørende tjenester. Du samtykker til at du umiddelbart vil endre passordet ved mistanke om at sikkerheten er blitt kompromittert, eller hvis en person som kjenner passordet ikke lenger er tilknyttet domenet eller relaterte tjenester. Du godtar også regelmessig å endre passordene dine som en sikkerhetsforanstaltning. Hvis et passord ikke har blitt endret på lang tid, forbeholder Domeneshop seg retten til automatisk å generere et nytt passord for deg. Vi forbeholder oss også retten til å endre passordet hvis vi mistenker at kontoen er blitt pålogget av en uautorisert person. Du samtykker i å umiddelbart underrette Domeneshop om uautorisert bruk av kontoen din eller andre brudd på sikkerheten. Du aksepterer også at du er eneansvarlig for alle kostnader, forpliktelser og/eller aktiviteter som oppstår på kontoen din, enten de er initiert av deg, av andre på dine vegne, av uautoriserte personer, eller på annen måte. Du samtykker i at Domeneshop under ingen omstendigheter skal kunne holdes ansvarlig for eventuelle tap som måtte oppstå som følge av at noen andre bruker ditt passord, konto og/eller kontoinformasjon, enten med eller uten din viten eller samtykke. Du bekrefter dessuten at du kan holdes ansvarlig for eventuelle tap påført Domeneshop eller en annen part på grunn av at noen andre bruker ditt passord, konto eller kontoinformasjon. Domeneshop frasier seg ethvert ansvar for enhver aktivitet som oppstår på kontoen din, uansett om det er autorisert av deg eller ikke.
 9. Videresalg: Hvis du videreselger domenenavn som er registrert hos Domeneshop, samtykker du i å informere enhver kunde av deg om at de registrerer domenenavnet gjennom Domeneshop, en akkreditert registrar av ICANN og registerenheten for domenet. Du bekrefter dessuten at du ikke vil gi inntrykk av, enten muntlig, skriftlig eller med symboler, at du er en akkreditert registrar av ICANN eller registerenheten, eller at du er en autorisert videreselger av Domeneshop. Du samtykker i å innhente fra enhver av dine kunder aksept av og bevis for aksept av Domeneshops gjeldende Avtale på det aktuelle tidspunktet. Enhver avtale du inngår med dine egne kunder, skal ikke være i konflikt med denne Avtalen eller med gjeldende regler for ICANN eller registerenheten. Du forstår og godtar at hvis du videreselger en tjeneste du har gjennom Domeneshop, og en kunde av deg bryter med noen bestemmelse i denne Avtalen eller reglene til ICANN eller registerenheten, forbeholder Domeneshop seg retten til å kansellere, avslutte eller på annen måte avbryte din kundekonto med alle tjenester. Du forstår og godtar at hvis du videreselger en tjeneste du har gjennom Domeneshop, påtar du deg det hele og fulle ansvar for og godtar at Domeneshop ikke skal ha noe ansvar for noen aktiviteter, klager eller avbestillinger overfor den parten du videreselger Domeneshops tjenester til. Du samtykker videre til å holde Domeneshop ansvarsfri og skadesløs og å frita Domeneshop mot eventuelle krav, tap og forpliktelser knyttet til eller som følge av videresalg av Domeneshops tjenester.
 10. Varighet og oppsigelse av Avtalen: Denne Avtalen skal løpe og være gjeldende så lenge du har en kundekonto hos Domeneshop. Du godtar at hvis du kansellerer eller avslutter denne Avtalen med Domeneshop, vil du ikke motta noen refusjon eller kreditt for det du måtte ha innbetalt til Domeneshop, med mindre annet er uttrykkelig angitt her. Skulle du velge å avslutte eller si opp denne Avtalen med Domeneshop, godtar du å gi minst 30 (tretti) dager skriftlig varsel til Domeneshop. Du samtykker i at Domeneshop kan avslutte denne Avtalen eller deler av de tjenester den omfatter ved vesentlige eller gjentatte brudd på denne Avtalen, eller hvis det blir påkrevd som følge av retningslinjer fra ICANN. Domeneshop vil basert på de konkrete omstendighetene rundt et avtalebrudd og så langt det er praktisk mulig gi varsel forut for iverksettelse av tiltak, f.eks. utestenging. Hvis Domeneshop som følge av vesentlige eller gjentatte brudd på denne Avtalen kansellerer, avbryter eller avslutter kontoen din, denne Avtalen eller de tjenester vi tilbyr deg, vil ingen innbetalte beløp bli refundert eller kreditert deg. Dersom Domeneshop skulle unnlate å varsle eller handle som følge av et eventuelt brudd på denne Avtalen fra din side, så skal det ikke unnskylde deg for bruddet, og skal ikke utgjøre en fraskrivelse fra Domeneshops rett til å varsle deg eller handle senere.
 11. Skadesløsholdelse av Domeneshop: Du samtykker i å holde Domeneshop skadesløs og fri fra ansvar for alle tap, forpliktelser, krav, skader, kostnader og utgifter som skyldes eller er relatert til misbruk av Domeneshops tjenester eller vesentlig brudd på denne Avtalen, herunder brudd på retningslinjer for akseptabel bruk. Denne klausulen om skadesløsholdelse skal gjelde også etter oppsigelse eller utløp av denne Avtalen.
 12. Skadesløsholdelse av ICANN og registerenheter: Du samtykker i å holde ICANN og alle registerenheter skadesløse og fri fra ansvar for alle tap, forpliktelser, krav, skader, kostnader og utgifter som skyldes eller er relatert til misbruk av Domeneshops tjenester eller vesentlig brudd på denne Avtalen, herunder brudd på retningslinjer for akseptabel bruk. Denne klausulen om skadesløsholdelse skal gjelde også etter oppsigelse eller utløp av denne Avtalen.
 13. Garantifraskrivelse: Du samtykker i at bruken av våre tjenester utelukkende skjer på egen risiko. Domeneshops tjenester leveres "as-is", og vi gir ingen garanti om at tjenestene er "fit-for-purpose". Du er selv ansvarlig for at Domeneshops tjenester kan brukes til de av deg påtenkte formål.
 14. Ansvar og ansvarsbegrensning: Domeneshop er rettslig forpliktet til å levere en tjeneste som er i samsvar med avtalen du inngår med oss. Hvis det oppstår feil eller mangler ved tjenesten, må du umiddelbart melde fra til oss på angitt kontaktadresse og oversende dokumentasjon på slike feil eller mangler. Vi vil umiddelbart starte feilsøkingsprosessen og forsøke å rette problemet så raskt som mulig. Vi vil også informere deg om status og fremdrift underveis. Dersom en tjeneste levert av oss er nede eller ikke fungerer som avtalt i en periode som overstiger 24 timer, har du rett til kompensasjon med et forholdsmessig prisavslag for den berørte perioden. Prisavslaget vil bli beregnet basert på den totale avtaleverdien og den totale nedetiden. Du har rett til å kreve erstatning for direkte (men ikke indirekte) økonomiske tap som oppstår som følge av forhold som vi har kontroll over og som skyldes feil eller mangler i tjenesten. Domeneshops maksimale samlede ansvar skal under ingen omstendigheter overstige beløpet du har betalt til Domeneshop for den aktuelle tjenesten. Domeneshop kan ikke holdes ansvarlig for tap som skyldes hendelser utover Domeneshops kontroll.
 15. Force majeure: Ingen av partene skal kunne lastes for misligholdelse eller holde den andre parten ansvarlig for eventuelle feil eller forsinkelser i utførelsen av sine forpliktelser i henhold til denne Avtalen i tilfelle jordskjelv, flom, brann, storm, vulkanutbrudd, naturkatastrofe, krig, terrorhandling, væpnet konflikt, cyber-angrep, unntakstilstand, pandemi, streik, lockout eller boikott, forutsatt at parten har gitt skriftlig varsel til den annen part om en slik hendelse innen 5 (fem) dager etter at hendelsen har inntruffet, og har satt i verk alle nødvendige tiltak for å redusere effekten av hendelsen. Hvis force majeure-hendelsen vedvarer i en periode på mer enn 30 (tretti) dager, kan Domeneshop etter eget valg si opp denne Avtalen.
 16. Fullstendighet: Denne Avtalen, inkludert alle spesifikasjoner og retningslinjer som er referert til og innlemmet heri, utgjør hele avtalen mellom partene, og erstatter eventuelle tidligere ordninger, representasjoner, uttalelser, forhandlinger, forståelser, forslag eller tilsagn, muntlige og skriftlige, vedrørende Avtalens tema.
 17. Ugyldiggjøring: Hvis noen bestemmelse i denne Avtalen blir fastslått å være ugyldig, ulovlig eller ikke mulig å håndheve innenfor en bestemt jurisdiksjon, skal ikke resten av Avtalen påvirkes av dette, og i denne sammenhengen skal de resterende bestemmelsene anses for å være fullt ut gyldige og rettskraftige.
 18. Lovvalg og verneting: Denne Avtalen er underlagt norsk rett. Som forbruker har du rett til å klage til Forbrukertilsynet dersom du mener at vi ikke overholder våre rettslige forpliktelser. Eventuelle tvister eller uoverensstemmelser knyttet til denne Avtalen skal søkes løst i minnelighet. Dersom du er forbruker, skal tvisten avgjøres endelig ved ditt verneting. For alle andre saker skal tvisten avgjøres med Oslo tingrett som verneting.
 19. Språk: Denne Avtalen er på engelsk. I den grad du mottar en oversettelse, er det kun for praktiske formål, og ved eventuelle konflikter mellom den engelske og oversatte versjonen skal den engelske versjonen gjelde, så langt loven tillater det.


2. Registreringsavtale
 1. Varighet og inkluderte tjenester: Domenenavn registreres for en første periode på ett år, med mindre noe annet er angitt på våre websider. Registreringsavgiften inkluderer bruk av Domeneshops navnetjenere eller delegering til eksterne navnetjenere. Eventuelle andre tjenester for domenet, som for eksempel epost og web-hosting, må bestilles i tillegg og betales for i henhold til vår prisliste på https: //domeneshop.no/pricelist.
 2. Domeneregistrering er en bindende og ikke-refunderbar tjeneste: En søknad om registrering av domenenavn er bindende fra det tidspunkt Domeneshop mottar søknaden. Domeneregistrering er en tjeneste som anses å være levert i sin helhet ved registreringstidspunktet, og Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (Angrerettloven) som i utgangspunktet gir kunden 14 dagers frist for å angre og heve et forbrukerkjøp gjort via telefon, post eller Internett, gjelder derfor ikke. Så snart domenesøknaden er sendt fra Domeneshop til registerenheten, kan søknaden ikke kanselleres, og registreringsavgiften må betales i sin helhet. Dette gjelder også dersom du ombestemmer deg og ikke vil registrere domenet likevel eller dersom du vil avslutte domenet før utløp av registreringsperioden. Alle påløpte utgifter til registrering og fornyelse kan ikke refunderes.
 3. Krav til domenesøker: Ulike toppdomener har ulike krav til hvem som kan søke om et domene, og du bekrefter at domenesøkeren oppfyller kvalifikasjonskravene til det toppdomenet du søker under. Domenenavn under .eu kan for eksempel bare registreres av personer og organisasjoner i EU/EØS, og domenenavn under .no kan bare registreres av norske organisasjoner og privatpersoner bosatt i Norge. For en komplett liste over kvalifikasjonskrav henviser vi til registerenhetenes vilkår for hvert enkelt toppdomene (se Tillegg 2).
 4. Tredjeparts rettigheter: Ved innsendelse av en domenesøknad, er du ansvarlig for at verken selve domenenavnet eller måten det brukes på, direkte eller indirekte, krenker eller på noen måte bryter rettighetene, inkludert varemerkerettigheter, opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter, til noen tredjepart. Domeneshop anbefaler at du foretar de nødvendige forundersøkelser, herunder et varemerkesøk, for å forsikre deg om at en domeneregistrering ikke vil krenke eller bryte noen tredjeparts rettigheter.
 5. Påkrevd informasjon: Du samtykker i å gi Domeneshop følgende kontaktinformasjon for hver domenesøknad: (1) fullt navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) faksnummer til domeneinnehaveren, (2) navnet på en autorisert person for kontaktformål i tilfelle domeneinnehaveren er en organisasjon, forening eller et firma, (3) navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) faksnummer til den administrative kontaktpersonen for domenenavnet, og (4) navn, postadresse, epostadresse, telefonnummer og (hvis tilgjengelig) faksnummer til teknisk kontaktperson for domenenavnet. Under noen toppdomener må du dessuten angi ekstra identifikasjonsinformasjon for domeneinnehaveren, for eksempel et organisasjonsnummer eller MVA-nummer (hvis innehaveren er en organisasjon, forening eller et firma) eller fødselsdato eller personnummer (hvis innehaveren er en privatperson). I tillegg må du oppgi primær navnetjener og sekundær(e) navnetjener(e) for domenenavnet.
 6. Domeneinnehaver: Domeneinnehaver ("domeneinnehaver", "innehaver" eller "registrant") er den person eller juridiske enhet som er registrert som innehaver (holder) av et domenenavn, som angitt i kontaktinformasjonen for domenenavnet. Hvis du er domeneinnehaveren, er du inneforstått med og aksepterer at Domeneshop i egenskap av å være registrar for ditt domene vil handle på dine vegne overfor registerenheten i alle situasjoner som gjelder registrering, fornyelse og vedlikehold av domenet ditt. Hvis du selv ikke er innehaver av domenet, men bestiller eller betaler for tjenester eller på annen måte kontrollerer domenenavnet på vegne av domeneinnehaveren, bekrefter du og garanterer for at du har fått domeneinnehaverens eksplisitte tillatelse til handle på sine vegne og inngå denne Avtalen, og at domeneinnehaveren er blitt informert om alle relevante deler av denne Avtalen med hensyn til registrering av domenenavn.
 7. Kontoadministrator: Kontoadministrator er den person eller juridiske enhet som kontrollerer brukernavnet og passordet for å administrere domenenavnet i Domeneshops kontrollpanel på https://domeneshop.no/login. Hvis du er innehaver av domenet, gir du din fullmakt til at kontoadministrator kan oppdatere navnetjenere, DNSSEC-parametere, kontaktinformasjon og alle andre domenenavnsdata på dine vegne. Du forstår at denne fullmakten kun kan tilbakekalles så lenge du fremdeles er oppført som innehaver av domenenavnet. Du aksepterer videre å holde Domeneshop skadesløs og fri fra ansvar mot eventuelle krav, tap og forpliktelser som oppstår som følge av uenighet mellom deg og kontoadministrator.
 8. Lisensiering av bruksrett: En domeneinnehaver som har til hensikt å låne ut eller lisensiere bruken av et domenenavn til en tredjepart er like fullt den registrerte innehaveren av domenet, og har ansvaret for å gi sin egen fulle kontaktinformasjon og for å gi og oppdatere nøyaktig teknisk og administrativ kontaktinformasjon, for å muliggjøre en rask løsning av eventuelle problemer som måtte oppstå i forbindelse med domenenavnet.
 9. Nøyaktig kontaktinformasjon: Du samtykker i å gi Domeneshop nøyaktige og pålitelige kontaktopplysninger og for å korrigere og oppdatere dem innen 7 (syv) dager etter eventuelle endringer i løpet av registreringsperioden. Hvis du med forsett oppgir unøyaktig eller upålitelig informasjon, unnlater å oppdatere informasjonen innen 7 (syv) dager etter endringer, eller ikke svarer innen 15 (femten) dager på Domeneshops henvendelser om nøyaktigheten av kontaktinformasjonen, skal dette utgjøre et vesentlig brudd på denne Avtalen og være grunnlag for suspensjon og/eller kansellering av domeneregistreringen.
 10. Behandling og publisering av kontaktopplysninger: Du forstår og samtykker i at Domeneshop kan lagre og behandle kontaktopplysningene du oppgir under "Påkrevd informasjon" ovenfor, og dele denne informasjonen med registerenheter og rettshåndhevende myndigheter for å identifisere og kontakte domeneinnehaveren, administrativ kontakt eller teknisk kontakt i tilfelle en domenetvist, mistanke om ulovlige aktiviteter, et teknisk problem eller et annet presserende problem knyttet til domenet. Du kan når som helst få tilgang til og oppdatere kontaktdataene fra kontrollpanelet på https://domeneshop.no/login. Domeneshop bekrefter at vi ikke vil behandle kontaktdataene på en måte som er uforenlig med formålene ovenfor, og at vi vil ta rimelige forholdsregler for å beskytte kontaktdata mot tap, misbruk, uautorisert tilgang eller avsløring, endring eller ødeleggelse. Hvis du oppgir kontaktdata til en tredjepartsperson som ikke har inngått denne Avtalen, bekrefter du at denne personen har blitt informert om og samtykket i databehandlingsprinsippene som er beskrevet ovenfor. Du aksepterer dessuten at følgende informasjon kan gjøres offentlig tilgjengelig på Internett via WHOIS (f.eks. https://domeneshop.no/whois) og andre midler: (1) domenenavnet; (2) navn, postadresse, epostadresse og telefon- og faksnummer til innehaveren og kontaktpersonene for domenet (avhengig av WHOIS-politikken for toppdomenet) (3) vertsnavnene og IP-adressene til navnetjenerne for domenet, og (4) datoen for registrering, dato for siste endring og forventet utløpsdato. For detaljer om hvilke dataelementer som publiseres i WHOIS, vennligst se WHOIS-politikken for hvert toppdomene (listet opp i Tillegg 2). For mer detaljert informasjon om behandling og publisering av personopplysninger, se vår personvernerklæring.
 11. Tvisteløsning: Du samtykker i å være bundet av den aktuelle tvisteløsningspolitikken (Dispute Policy) som gjelder for domenet du har valgt. Tvisteløsningspolitikkene for de ulike toppdomenene er herved refert til og innlemmet som del av denne Avtalen (se Tillegg 2). Visse typer domenetvister, som angitt i gjeldende tvisteløsningspolitikk, er underlagt den aktuelle politikken. I tilfelle en slik tvist skulle oppstå, godtar du at du vil bli underlagt bestemmelsene som er angitt i den tvisteløsningspolitikken som gjelder på det tidspunktet din domeneregistrering bestrides av en tredjepart. Tvisteløsningspolitikken kan til enhver tid endres av den aktuelle registerenheten, og din fortsatte bruk av domenet etter at en slik endring utgjør din aksept av den endrede tvisteløsningspolitikken.
 12. Rett til å nekte eller kansellere registrering: Domeneshop forbeholder seg retten til å avvise en domenesøknad for en hvilken som helst grunn etter eget forgodtbefinnende, for eksempel ved mistanke om at du har oppgitt unøyaktige opplysninger, mistanke om at domenet vil bli brukt til ulovlige formål, eller dersom Domeneshop trekker i tvil din troverdighet eller betalingsdyktighet. Du aksepterer også at en gjennomført domeneregistrering senere kan bli suspendert, kansellert eller overført (1) dersom en ICANN-vedtatt spesifikasjon eller politikk krever det, (2) for å rette en feil gjort av Domeneshop eller registerenheten ved registrering av domenenavnet, eller (3) som resultat av en tvisteløsning angående det registrerte domenenavnet.
 13. Innsending av søknad garanterer ikke registrering: En vellykket innsendt domenesøknad til Domeneshop er ingen garanti for at domenet faktisk kan registreres. Domenet kan være reservert eller forbudt å registrere, det kan være registrert av noen andre, søknaden kan være ufullstendig, det kan være tekniske feil (for eksempel feil konfigurasjon av navnetjenere) eller andre feil som hindrer at domenet blir registrert. Som registrar er Domeneshops ansvar kun begrenset til å videresende søknaden fra deg til registerenheten for det aktuelle toppdomenet, og formidle resultatet av registreringsforespørselen fra registerenheten tilbake til deg. Domeneshop kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller unøyaktigheter knyttet til innsending av søknaden til registerenheten, uansett om de er forårsaket av deg, av Domeneshop eller av registerenheten. Søknader sendes normalt inn omgående fra Domeneshop til registerenheten, men vi gir ingen garanti for dette. Det kan også hende at et domenenavn er tilgjengelig på det tidspunktet du sender inn søknaden din til Domeneshop, men ikke på det tidspunktet Domeneshop videresender søknaden til registerenheten. Domeneshop fraråder på det sterkeste at du begynner å bruke domenenavnet på brevark, visittkort, osv. før du har mottatt en bekreftelse fra Domeneshop om at domenet har blitt vellykket registrert.
 14. Fornyelse og utløp av domene: Du er selv ansvarlig for å sikre at alle domener og tilleggstjenester fornyes innen utløpsdato, dersom du ønsker at de skal fornyes. Domeneshop skal ikke ha noe ansvar overfor deg eller noen tredjepart i forbindelse med fornyelsen, inkludert, men ikke begrenset til, enhver feil eller feilsituasjon ved fornyelse av tjenesten. Domeneshop vil etter eget skjønn varsle deg når fornyelsesavgiften forfaller. Skulle fornyelsesavgiften forbli ubetalt innen den angitte tiden i et varsel eller påminnelse om fornyelse, vil domeneregistreringen bli kansellert og domenet slettet fra registerenheten. Hvis fakturaadressen din ikke er oppdatert, er du alene ansvarlig for manglende fornyelse.
 15. Gjenopprettelse av slettet domene: For toppdomener som opererer med en såkalt Redemption Grace Period (RGP), kan et slettet domene gjenopprettes ved å betale en ekstra reaktiveringsavgift i tillegg til den årlige fornyelsesavgiften, innenfor tidsfristen satt av registerenheten (vanligvis 30 dager). For toppdomener som ikke har en RGP-periode, er det ikke mulig å gjenopprette et slettet domene. Reaktiveringsavgiften for et gitt toppdomene finnes i vår prisliste på https://domeneshop.no/pricelist.
 16. Endring av innehaver: Du godtar at for domener som ligger under et generisk toppdomene, skal eventuelle endringer i innehaverens navn, organisasjonsnavn eller epostadresse anses som en endring av innehaver, og at ICANNs Inter-Registrant Transfer Policy, som angitt på https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en gjelder for slike endringer. Spesifikt godtar du at en endring av innehaver må godkjennes av både den nåværende og den nye innehaveren, og at den nye innehaveren må akseptere denne Avtalen før endring av innehaver kan utføres. Hvis du er den nåværende innehaveren av domenet, godtar du at kontoadministrator for domenet ditt kan fungere som en "Designated Agent" i henhold til ICANNs Inter-Registrant Transfer Policy, og du gir din eksplisitte autorisasjon til at kontoadministrator kan godkjenne endringen av innehaver på dine vegne.
 17. Registrarbytte: Når du bestiller overføring av et domenenavn til Domeneshop fra en annen registrar, må du fylle ut all nødvendig informasjon som forespurt i bestillingsprosessen, dvs. kontaktopplysninger, navnetjenerinformasjon, osv., og domeneinnehaveren må godta og inngå denne Avtalen. Domeneshop kan velge å akseptere eller avvise overføringen etter eget skjønn og for en hvilken som helst grunn. Hvis et domenenavn overføres vekk fra Domeneshop til en annen registrar før utløpet av registreringsperioden, har du ikke krav på refusjon for den gjenværende perioden. Du forstår og anerkjenner at i henhold til ICANNs Inter-Registrar Transfer Policy, som spesifisert på https://www.icann.org/resources/pages/transfer-policy-2016-06-01-en, kan du ikke overføre et domene som ligger under et generisk toppdomene til en annen registrar i løpet av de første 60 (seksti) dagene etter datoen for: (1) førstegangs domeneregistrering, (2) fullføring av et registrarbytte til Domeneshop, eller (3) endring av domeneinnehaver. Din forespørsel om å overføre et domene til en annen registrar kan bli avvist i situasjoner som er beskrevet i tvisteløsningspolitikken, inkludert, men ikke begrenset til, en tvist om identiteten til domeneinnehaveren; konkurser; manglende betaling av registrerings- eller fornyelsesavgift. Du samtykker i at Domeneshop kan, men ikke er forpliktet til, å automatisk skru på vår registrarlås-tjeneste for domenenavnet, for å beskytte mot uautoriserte overføringer. Domeneshop garanterer likevel ikke at registrarlås-tjenesten forhindrer uautorisert overføring av domenet. Du kan logge deg inn på kontoen din og deaktivere registrarlåsen når som helst hvis du ikke vil bruke den. Domeneshop er ikke ansvarlig for eventuelle ulemper dette kan føre til. Du er eneansvarlig for eventuelle mislykkede forsøk på registrarbytte, og Domeneshop er ikke ansvarlig for slike feil.
 18. Autorisasjonskode (AUTHINFO): Du godtar at Domeneshop kan sette en autorisasjonskode (AUTHINFO) for domenet ditt hos registerenheten, for å beskytte domenet ditt mot uautoriserte overføringer. Du godtar også at Domeneshop kan endre autorisasjonskoden med jevne mellomrom, og at Domeneshop kan nekte å gi ut den gjeldende autorisasjonskoden på annen måte enn via epost til epostadressen til domeneinnehaveren eller kontoadministrator, som angitt i kontaktinformasjon for domenet ditt.
 19. Parkeringsside: Hvis du velger å bruke Domeneshops navnetjener for domenet ditt, og du ikke spesifikt legger inn noen DNS-pekere via kontrollpanelet, blir domenet ditt automatisk "parkert" hos Domeneshop, dvs. Internett-brukere som skriver inn domenet ditt i en nettleser, blir videresendt til en parkeringsside. Ved å bruke Domeneshops navnetjeneree, samtykker du herved til og autoriserer Domeneshop i å plassere en parkeringsside på ditt domenenavn. Hvis domeneregistreringen din utløper og ikke fornyes i tide, tillater du også Domeneshop å endre navnetjenere for domenet ditt og omdirigere det til en parkeringsside. Du kan endre navnetjenere tilbake igjen (eller "av-parkere" domenet) etter at fornyelsen er fullført.
 20. Forhåndsbestillinger: Følgende tilleggsbetingelser gjelder i tilfeller der du autoriserer Domeneshop til å forsøke å registrere et domenenavn når den aktuelle registerenheten lanserer et nytt toppdomene, en ny domenepolitikk, eller en ny tjeneste. Ved å forhåndsbestille et domenenavn forstår du og samtykker til at Domeneshop skal gjøre en ærlig innsats for å kontakte den aktuelle registerenheten og registrere det valgte domenenavnet på dine vegne, så snart som praktisk mulig etter lanseringen av det nye toppdomenet, den nye domenepolitikken eller den nye tjenesten. Når du legger inn en forhåndsbestilling, godtar du å betale alle avgifter til Domeneshop som angitt på vårt nettsted og i samsvar med vilkårene i denne Avtalen. Du forstår og godtar at enhver vellykket registrering av et forhåndsbestilt domenenavn er underlagt vilkårene i denne Avtalen. Du forstår og godtar at registrering av domenenavn skjer etter først-til-mølla prinsippet. Du anerkjenner og aksepterer også at domenenavnet du velger å forhåndsbestille, kanskje ikke blir tilgjengelig, av en hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, at domenet er reservert, blokkert eller registrert før deg av en annen part. Domeneshop gir ingen garantier og tar intet ansvar for at et bestemt domenenavn vil bli tilgjengelig nå eller i fremtiden. Du aksepterer og godtar at Domeneshop ikke har noe ansvar for eventuell manglende evne til å registrere, eller ikke fullføre registreringen av, et forhåndsbestilt domenenavn. Du aksepterer og godtar at fra tid til annen kan den aktuelle registerenheten innføre restriksjoner eller midlertidige begrensninger for domener som er gjort tilgjengelige via lansering av et nytt toppdomene, en ny domenepolitikk eller en en ny tjeneste, inkludert, men ikke begrenset til, mulighet for å sette WHOIS kontaktinformasjon, navnetjenere eller registrarlås. Du aksepterer og godtar at Domeneshop ikke har noe ansvar for slike restriksjoner eller begrensninger.
 21. Premium-domener: Noen registerenheter har innført trinnvise priser, hvor enkelte domenenavn er kategorisert som "premium-navn" og bare kan registreres og/eller fornyes til en høyere pris enn standardprisen. Du forstår og godtar at prislisten på https://domeneshop.no/pricelist bare viser standardpriser. Domeneshop forsøker å sjekke mot registerenheten om et domene har en premium-pris før søkeresultatene vises, men vi gir ingen garantier om at domenet faktisk kan registreres/fornyes til den oppgitte prisen.
 22. Domenenavn med særnasjonale tegn (IDN): Når du registrerer et domenenavn som inneholder æ, ø, å eller andre ikke-ASCII-tegn, et såkalt IDN (Internationalized Domain Name), er det ditt ansvar å sørge for at alle brukere som ønsker tilgang til domenet, har installert den nødvendige programvaren. Domeneshop er ikke ansvarlig for eventuelle problemer knyttet til manglende evne til å utnytte slike domener på grunn av manglende støtte for IDN i sluttbrukernes programvare.
 23. Tilleggsvilkår for generiske toppdomener: Domeneshop er en ICANN-akkreditert registrar og opererer under 2013-versjonen av ICANNs Registrar Accreditation Agreement (RAA). Som innehaver av et domene under et generisk toppdomene, har du visse rettigheter og plikter, som forklart på https://www.icann.org/resources/pages/approved-with-specs-2013-09-17-en#registrant. Du samtykker i å være bundet ICANNs tvisteløsningspolitikk Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), som er tilgjengelig på http://www.icann.org/udrp/. Du forstår at ICANN kan oppdatere sine regler, prosedyrer og retningslinjer for generiske toppdomener fra tid til annen, og at det er ditt ansvar å innhente, lese, forstå og overholde disse reglene, prosedyrene og retningslinjene så snart de er publisert på ICANNs websider.
 24. Tilleggsvilkår for .no-domener: Du forstår at Domeneshop ikke har lov til å sende inn domenesøknaden din til registerenheten for .no, Norid AS, før vi har mottatt en elektronisk signatur/aksept av søkers egenerklæring, og at søknadene blir innsendt i den rekkefølgen vi mottar egenerklæringene, ikke domenebestillingene. Du godtar at Domeneshop kan velge å avvise egenerklæringen hvis vi mistenker at personen som har signert erklæringen ikke er personen som er oppgitt i søknaden, eller ikke er autorisert til å signere dokumenter på vegne av enheten som søker om domenet.
 25. Tilleggsvilkår for .dk-domener: Når du bestiller et .dk-domene, bekrefter du samtidig at du frafaller din avbestillingsrett i henhold til den danske Forbrugeraftaleloven. Hvis du har adresse i Danmark, vil registerenheten for .dk, Punktum dk A/S, forsøke å validere ditt navn og din adresse opp mot informasjonen i det danske folkeregisteret (CPR-registeret) eller bedriftsregisteret (CVR-registeret). Punktum dk har rett til å slette registreringen av et domenenavn dersom ditt navn eller din adresseinformasjon ikke kan valideres. I henhold til den danske Lov om internetdomæner skal dine kontaktopplysninger inkludert navn, adresse og telefonnummer være offentlig tilgjengelig. Dette gjøres via den offentlige WHOIS-databasen som inneholder informasjon om alle registrerte .dk-domener. En fysisk person som har navn- og adressevern i det danske CPR-registeret eller i henhold til et annet lands lovgivning kan være anonym i WHOIS-databasen.
 26. Tilleggsvilkår for .se-domener: Domeneshop AS er godkjent registrar for det svenske toppnivådomenet .SE. Vi behandler personopplysninger for .se-domener i henhold til den svenske "personuppgiftslagen" (1998:204) og i samsvar med .SEs integritetspolicy. Våre tjenestenivå-forpliktelser for innehavere av .se-domener er beskrevet på https://domeneshop.no/se.

 27. Tilleggsvilkår for .uk-domener: Domeneshop AS er offisielt Nominet-medlem og Channel Partner for toppdomenet .uk. Våre tjenestenivå-forpliktelser for innehavere av .uk-domener er beskrevet på https://domeneshop.no/uk. Du forstår og godtar at registerenheten for .uk, Nominet, vil forsøke å validere ditt navn og din adresseinformasjon, og at domenenavnet kan deaktiveres eller slettes dersom valideringsprosessen ikke blir fullført innen fristen.
 28. Aksept av registerenhetens regler, vilkår og betingelser: Registerenheten for hvert enkelt toppdomene har sitt eget sett med regler, vilkår og betingelser ("domenepolitikken"). Du samtykker i å innhente, lese, forstå og overholde betingelsene som er angitt i domenepolitikken for hvert av de toppdomene som gjelder for deg. Domenepolitikken for alle toppdomener vi tilbyr er listet opp og referert til i Tillegg 2. Du er imidlertid selv ansvarlig for å tilegne deg den nyeste versjonen av alle domenepolitikkene som gjelder for deg, i tilfelle de lenkene vi har listet opp ikke lenger fungerer eller peker til siste versjon.


3. Vilkår for hostingtjenester
 1. Hostingtjeneste: Med "hostingtjeneste" mener vi enhver tjeneste som benytter Domeneshops servere eller IP-adresser. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, web-hosting, epost, unix shell-aksess, database-tilgang, vår sidebygger, vår www-videresendingstjeneste samt bruk av våre navnetjenere (DNS). Alle hostingtjenester er underlagt våre Retningslinjer for akseptabel bruk (AUP) og de begrensninger og restriksjoner som er angitt i våre Spørsmål og svar, slik som ratebegrensning av epostmeldinger og databasespørringer, minnebegrensninger på PHP-skript og kjørende prosesser, osv. Vi forbeholder oss retten til når som helst å oppdatere våre Spørsmål og svar med nye grenser og restriksjoner, og disse nye grensene vil tre i kraft umiddelbart ved publisering.
 2. Webhosting: Webhosting-tjenesten ("webhosting" eller "webhotell") er en tjeneste hvor du leier diskplass på en av Domeneshops servere. Du blir tildelt et brukernavn og passord, som gir deg tilgang til din egen filkatalog for lagring av filer (nettsider, dokumenter, bilder, skript, programmer, etc.) som du laster opp via et filoverføringsprogram. Du er inneforstått med at Domeneshop kun tilbyr den fysiske diskplassen, og at du selv tar det hele og fulle ansvar for innholdet av alle filer som er lastet opp til ditt webhotell. Hvis du installerer noen skript eller programmer, samtykker du i å holde disse oppdatert til enhver tid, og for raskt å oppgradere til en nyere versjon når det er nødvendig for å rette sikkerhetsproblemer. Du aksepterer videre å påta deg det fulle og hele ansvar for, og godtar at Domeneshop ikke har noe ansvar for, sluttbrukeres innhold og alle aktiviteter på nettstedet ditt (for eksempel innhold i et forum eller kommentarer på en blogg). Du forstår og aksepterer at dersom du flytter domenenavnet eller webhosting-tjenesten for et aktivt nettsted til en annen leverandør eller du lar domenenavnet utløpe, så vil du ikke lenger kunne bruke og/eller få tilgang til ditt webhotell hos oss.
 3. Epost-tjeneste: Du bekrefter at du ikke vil bruke epost-tjenesten til å sende uønskede meldinger ("spam"), verken til privatpersoner eller til firmaer/organisasjoner. Du forstår og aksepterer at Domeneshop kan filtrere epost-meldinger fra/til epostadressene dine hos oss, for å redusere mengden spam som går gjennom våre servere. Domeneshop påtar seg intet ansvar for epost som blir forsinket, avvist eller feilaktig flagget som spam (falske positiver). Vi tar heller intet ansvar for uønskede meldinger som leveres til innboksen din uten å bli flagget eller avvist av vårt spamfilter.
 4. Innholdsbegrensninger: Du samtykker til og bekrefter at du ikke vil bruke våre hostingtjenester til å distribuere eller fremme pornografisk, rasistisk eller uanstendig materiale, materiale som uttrykker religiøs eller politisk ekstremisme, materiale som hetser eller truer en tredjepart eller materiale som bryter eller krenker andres immaterielle rettigheter. Vi tillater heller ikke innhold relatert til gambling eller nettapoteker. Domeneshop forbeholder seg retten til, umiddelbart og uten forvarsel, å deaktivere tjenester og slette materiale som kan falle innunder ovennevnte kategorier, eller materiale som Domeneshop anser å være tvilsomt, uetisk eller i strid med våre Retningslinjer for akseptabel bruk (AUP). Hvis du er i tvil om innholdet du ønsker å publisere er innenfor grensene av det vi tillater, vennligst kontakt oss for en avklaring først.
 5. Sikkerhet og konfidensialitet av hostingdata: Alle hostingtjenester fra Domeneshop opererer i et delt servermiljø der flere kunder og brukere har login-tilgang til de samme fysiske fil- og databasessursene. Det er ditt ansvar å sørge for at rettighetene for alle dine filer og databaser er satt så restriktivt som mulig slik at bare de ønskede brukere og mottakere har tilgang, og at du alltid benytter sterke passord som er vanskelige å gjette eller knekke. Hvis ikke, kan Domeneshop ikke garantere integriteten og konfidensialiteten til dataene dine, og du risikerer at uautoriserte brukere får tilgang til dine data. Domeneshop tar ikke noe ansvar for eventuelle sikkerhetsbrister som følge av gale filrettigheter eller bruk av svake passord.
 6. Begrensninger for båndbredde og systemressurser: Alle våre hostingtjenester inkluderer i utgangspunktet ubegrenset trafikk og fri bruk av skript og programmer (CGI, PHP, osv.) på webhotell der dette er aktivert. Domeneshop forbeholder seg imidlertid retten til midlertidig eller permanent å begrense båndbredden i tilfeller der et webhotell bruker båndbredde i en grad som utgjør en fare for sikkerheten og stabiliteten til våre systemer. Domeneshop forbeholder seg også retten til, umiddelbart og uten forvarsel, å deaktivere eller slette skript og programmer som bruker så store systemressurser (CPU, minne, e.l.) at de truer stabiliteten til Domeneshops servere, overstiger grensene i våre Spørsmål og Svar, eller inneholder sikkerhetshull som gjør det mulig for uautoriserte brukere å få tilgang til ressurser på Domeneshops nettverk. Våre til enhver tid gjeldende begrensninger for ressursbruk er listet opp i våre Spørsmål og svar:
 7. Databehandleravtale: Dersom du velger å bruke våre hostingtjenester til å lagre eller overføre personopplysninger, er det ditt ansvar å sørge for at du overholder all gjeldende personvernlovgivning, herunder den norske Personopplysningsloven og EUs Personvernforordning (GDPR). Eksempler på personopplysninger inkluderer navn, fødselsdato, postadresse, telefonnummer, epostadresse, IP-adresse samt enhver annen opplysning som kan brukes direkte eller indirekte til å identifisere en fysisk person. Ved å ta i bruk våre hostingtjenester til å lagre eller behandle slike typer av opplysninger, påtar du deg rollen som behandlingsansvarlig, mens Domeneshop som hosting-leverandør blir en databehandler. Forholdet mellom behandlingsansvarlig (deg) og databehandler (oss) reguleres gjennom en databehandleravtale. Vår standard databehandleravtale er inkludert i denne Avtalen som Tillegg 3. Her gir vi en overordnet beskrivelse av hvordan vi lagrer og beskytter dine hosting-data. Til syvende og sist er det opp til deg som behandlingsansvarlig å avgjøre om garantiene vi gir er tilstrekkelige for at du skal kunne benytte våre hostingtjenester til å lagre og behandle de typer av personopplysninger som du planlegger.


Tillegg 1: Personvernerklæring

Vi i Domeneshop tar ditt personvern på alvor. Alle personopplysninger samles inn, lagres, behandles, utleveres og makuleres i samsvar med Lov om behandling av personopplysninger (Personopplysningsloven) og EUs personvernforordning (GDPR: General Data Protection Regulation). Denne personvernerklæringen forklarer i detalj hvordan vi behandler personopplysninger.

 1. Hvem vi er og hvordan du kan kontakte oss: Enheten som er ansvarlig for innsamling og behandling av personopplysninger (behandlingsansvarlig) er Domeneshop AS, et norsk aksjeselskap med organisasjonsnummer 930834408 i Foretaksregisteret. Vår kontaktinformasjon er tilgjengelig på https://domeneshop.no/contact.

 2. Personopplysninger vi samler inn fra deg: Det er tre kategorier av data vi samler inn fra deg som kan inneholde personopplysninger:
  1. Domenenavnsdata: Data du oppgir til oss for å identifisere innehaveren, administrativ kontakt og/eller teknisk kontakt i forbindelse med en domeneregistrering. Dette omfatter navn, adresse, telefonnummer, faksnummer (valgfritt) og epostadresse. I tillegg innhenter vi fødselsdato dersom dette kreves for det aktuelle toppdomenet. Personnummer eller annet nasjonalt identifikasjonsnummer innhenter vi kun for toppdomener som krever dette. For norske statsborgere/innbyggere som søker om .no-domene, blir fødselsnummer innhentet og lagret hos registerenheten for .no, Norid, og et PID-nummer utstedes (se https://pid.norid.no/). Domeneshop innhenter og prosesserer kun dette PID-nummeret, ikke fødselsnummeret som det er knyttet til.
  2. Kundekontaktdata: Data du oppgir til oss for å identifisere kontoinnehaveren og/eller fakturamottakeren i forbindelse med en domeneregistrering eller hostingtjeneste. Dette inkluderer navn, adresse, telefonnummer og epostadresse(r).
  3. Automatisk innsamlede data: Data som du ikke oppgir direkte til oss, men som automatisk samles inn av systemet vårt når du eller brukerne av dine hostingtjenester interagerer med våre servere, betaler fakturaer fra oss eller kontakter vår kundeservice. Denne kategorien inkluderer webserverlogger, epostserverlogger, listen over epostkorrespondenter (adressebok) når du bruker vår webmail, meldinger om innbetalinger til vår bankkonto, supporthistorikk, samt andre automatisk genererte systemlogger. Slike logger kan inneholde dato og klokkeslett, IP-adresser, epostadresser, bankkontonumre, navn, HTTP-headere og andre data. Våre nettsider bruker dessuten informasjonskapsler (cookies), som kan brukes til å identifisere enkeltpersoner. En forklaring på hvorfor og hvordan vi bruker informasjonskapsler er gitt i våre Spørsmål og svar.
  Kredittkortopplysninger blir ikke tatt imot eller lagret av oss, men av vår tredjeparts betalingsformidler Nets Branch Norway.

 3. Formålene med behandlingen av personopplysninger:
  • Dine domenenavnsdata (kategori 1) brukes av Domeneshop til å identifisere innehaveren og kontaktpersonene for et domenenavn. I tillegg vil vi bruke dine kundekontaktdata (kategori 2) til å sende deg fakturaer. Begge deler er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg, jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).
  • Vi vil også kunne sende deg årlige påminnelser om å holde kontaktinformasjonen din oppdatert og andre meldinger. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å formidle viktig informasjon til kundene, jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f).
  • Automatisk innsamlede data (kategori 3) kan bli brukt av Domeneshop for å vedlikeholde, beskytte og forbedre våre tjenester, for å gi deg en bedre kundestøtteopplevelse, og for å oppdage, forhindre eller på annen måte adressere svindel, sikkerhets- eller tekniske problemer. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f) - vår berettigede interesse i å vareta sikkerhet og forbedre tjenestene våre.
  • Via kontoinnstillingene kan du velge å abonnere på vårt nyhetsbrev, tilbud og kampanjer. Du kan også takke ja til SMS med betalingspåminnelser og annen viktig informasjon om ditt kundeforhold. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er ditt samtykke, jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav a).

  Vi gjør oppmerksom på at registerenheten kan publisere kontaktinformasjonen, delvis eller i sin helhet, i WHOIS-databasen, avhengig av domenepolitikken for det aktuelle toppdomenet. Dette gjøres for at man skal kunne ha en måte å kontakte personen(e) som er ansvarlige for domenenavnet, f.eks. hvis det oppstår tekniske problemer med domenet, dersom domenet blir misbrukt til spam, svindel eller kriminelle aktiviteter, eller hvis det oppstår en tvist om tredjeparts rettigheter til domenenavnet. Vi anbefaler at du alltid leser personvernerklæringen til den relevante registerenheten.

 4. Hvordan du kan få tilgang til og hvordan du kan oppdatere dine personopplysninger: Du kan når som helst aksessere og oppdatere kontaktdataene for dine domener og for kontoen din hos oss fra kontrollpanelet på https://domeneshop.no/login. Her kan du også slette informasjon som er valgfri og ikke nødvendig for domeneadministrasjonen.

 5. Hvordan vi deler dine personopplysninger med andre:
  • Vi utleverer dine domenenavnsdata til registerenheten for det aktuelle toppdomenet, i den grad dette er påkrevd for å kunne utføre registrering eller administrasjon av domenet. Dette er nødvendig for å oppfylle vår avtale med deg, jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b).
  • Vi kan også dele personopplysninger med tredjepart når det foreligger en berettiget interesse for dette, jfr. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f). Det kan for eksempel være for å muliggjøre overføring av domenenavn, for å formidle kontakt med domeneinnehaver eller kontoadministrator, for å få fornyet et domene som er i ferd med å løpe ut eller for å undersøke tekniske problemer. Vi kan også dele kontaktdata med tvisteløsningsorganet i henhold til gjeldende tvisteløsningspolitikk for det aktuelle toppdomenet. For domenenavn som ligger under et generisk toppdomene, er vi dessuten kontraktsforpliktet med ICANN til å publisere domenenavnsdata i WHOIS og å deponere disse dataene til data escrow-leverandøren DENIC Services GmbH & Co. KG på ukentlig basis, som et sikkerhetstiltak i det hypotetiske tilfelle at kontaktinformasjonen skulle bli slettet fra domenenavnsregisteret hvis registerenheten går konkurs eller opplever en uopprettelig teknisk feil med påfølgende tap av data.
  • Vi vil også kunne utlevere personopplysninger for å forfølge eventuelle rettskrav mot deg, for eksempel ved inngrep i andres immaterielle rettigheter, ved svindel eller annen kriminell aktivitet.
  • I tillegg kan vi utlevere personopplysninger til norsk politi eller annen offentlig myndighet dersom vi får forelagt en beslagsbeslutning, rettslig kjennelse eller annet tilsvarende krav om utlevering av informasjon. I enkelte tilfeller vil vi også være rettslig forpliktet til å utlevere personopplysninger til regnskapsfører, revisor eller skattemyndigheter.

 6. Utlevering av personopplysninger til land utenfor EU/EØS: Flere av registerenhetene som vi overfører personopplysninger til, ligger utenfor EU og EØS. Disse inkluderer VeriSign (USA), Public Interest Registry (USA), Identity Digital (USA), GoDaddy Registry (USA), Google Registry (USA), Tucows Registry (Canada), CIRA (Canada), Nominet (Storbritannia), CentralNic (Storbritannia), CI Domain Registry (Guernsey), SWITCH (Sveits) og GMO Registry (Japan). Se fullstendig liste i Tillegg 2. Når personopplysninger overføres mellom oss og registerenhetene, blir informasjonen alltid kryptert ved hjelp av TLS-kryptering av den underliggende dataoverføringsprotokollen (EPP eller FTP).

  De nevnte landene er alle underlagt beslutning om tilstrekkelig beskyttelsesnivå av EU-kommisjonen, noe som betyr at det kan overføres personopplysninger til disse landene på samme vilkår som land innenfor EU/EØS. For noen av landene (f. eks USA) er adekvansbeslutningen betinget, som vil si at den kun dekker enkelte virksomheter eller sektorer i landet. For det tilfellet at en registerenhet ikke er underlagt adekvansbeslutning, vil vi sørge for et overføringsgrunnlag etter GDPR kapittel V, for eksempel EU-kommisjonens standardklausuler.

 7. Automatiske avgjørelser basert på personlige data: Personopplysningene du sender inn til oss, går gjennom en del automatiserte kontroller, og opplysninger som ikke slipper gjennom kontrollene kan bli avvist eller flagget for manuell inspeksjon før vi videresender dine data til registerenheten. For eksempel kan vi sjekke at adressen du har oppgitt er syntaktisk korrekt, at postnummeret samsvarer med by/stednavn, og at landet du har angitt samsvarer med landet der IP-adressen din er registrert.

 8. Dine rettigheter:
  • Rett til innsyn: Du har rett til å få innsyn i og en kopi av de personopplysningene vi har registrert om deg, så langt taushetsplikten ikke er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at innsyn skjer skriftlig og at identitet verifiseres på annen måte.
  • Rett til å protestere: Du har i visse tilfeller rett til å motsette deg behandling av personopplysninger.
  • Rett til sletting, retting og begrensning: Du har i enkelte tilfeller rett til å kreve at vi sletter eller retter personopplysninger vi har lagret om deg. I noen situasjoner kan du også be oss om å begrense behandlingen av opplysninger om deg.
  • Rett til dataportabilitet: Hvis du bestemmer deg for å flytte domenenavnet ditt bort fra oss, vil all kontaktinformasjon knyttet til domenet ditt fortsatt finnes i registerenhetens sentrale domenedatabase i et standardisert format, og den kan da overføres automatisk derfra til din nye registrar ved hjelp av EPP-protokollen.

 9. Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger: Dine personopplysninger blir lagret i hele domeneregistreringsperioden eller så lenge du er kunde hos oss, og i minst 2 år etter at tjenestene og kundeforholdet er avsluttet. Personopplysninger knyttet til fakturaer og betaling beholdes i minst 5 år etter regnskapsårets slutt, slik det er påkrevd i henhold til norsk regnskapslovgivning.

 10. Behandling av persondata som del av hostingtjenester: Eventuelle personopplysninger som du eller dine brukere sender inn, laster opp, overfører, lagrer eller behandler ved hjelp av hostingtjenestene som tilbys av Domeneshop, dekkes ikke av denne personvernerklæringen. Dette inkluderer personopplysninger som lastes opp til ditt nettsted, personopplysninger som du lagrer i filer eller i en database på Domeneshops servere, personopplysninger som sendes i epost til eller fra deg, samt alle andre personopplysninger du samler inn, lagrer, overfører eller behandler ved hjelp av våre hostingtjenester og som vi ikke eksplisitt ber om for å oppfylle domeneregistreringsprosessen eller de tjenestene vi leverer til deg. Domeneshop er ikke behandlingsansvarlig for slike personopplysninger, kun en databehandler som behandler personopplysninger på dine vegne. Du som behandlingsansvarlig er ansvarlig for å håndtere alle slike personopplysninger i samsvar med gjeldende lover og regler om personvern, og publisere din egen personvernerklæring. For detaljer om hvordan Domeneshop behandler og beskytter persondata som del av våre hostingtjenester, se vår Databehandleravtale.

 11. Din rett til å klage: Hvis du er en fysisk person bosatt i EU eller EØS, og du mener at vår bruk og behandling av dine personopplysninger er i strid med Personopplysningsloven, GDPR eller annen gjeldende lovgivning, har du rett til å klage til det norske Datatilsynet eller til tilsvarende tilsynsmyndighet i landet der du er bosatt.


Tillegg 2: Liste over registerenheter

Registerenhetene for de toppdomenene vi tilbyr og deres respektive særvilkår er oppført og referert nedenfor. Du er imidlertid selv ansvarlig for å tilegne deg den nyeste versjonen av vilkårene som gjelder for deg, i tilfelle linkene som vi har oppgitt her ikke lenger fungerer eller peker til siste versjon.

TLDRegistry OperatorCountryDomain name policies
.acIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​www.nic.ac/​policy.htm
.academyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.accountantGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.accountant/​resources.html
.accountantsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.actorIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.agencyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.airforceIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.apartmentsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.appGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.armyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.artCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​nic.art/​policies/​
.asCI Domain Registry Ltd.Guernseyhttps:/​/​www.nic.as/​policy.cfm
.associatesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.atnic.at GmbHØsterrikehttps:/​/​www.nic.at/​en/​terms
.attorneyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.auctionIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.audioCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.autosCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.autos/​registry-​policies
.babyCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.baby/​registry-​policies
.bandIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.barTucows RegistryCanadahttp:/​/​www.register.bar/​policies/​
.bargainsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.beDNS BelgiumBelgiahttps:/​/​www.dnsbelgium.be/​en/​documents/​enduser-​terms-​and-​conditions-​be
.beautyCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.beauty/​registry-​policies
.beerGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.bestCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​app.best/​terms/​
.bidGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.bid/​resources.html
.bikeIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.bingoIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.bioIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​afilias.info/​policies
.bizGoDaddy RegistryUSAhttps:/​/​www.my.biz/​policies/​
.blackIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​afilias.info/​policies
.blackfridayGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.blogCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​my.blog/​registry-​policies-​privacy/​
.blueIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​afilias.info/​policies
.boatsCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.boats/​registry-​policies
.bondCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​shortdot.bond/​terms-​and-​conditions-​for-​domain-​registration/​
.boutiqueIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.brokerIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.buildCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​nic.build/​#documents
.buildersIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.businessIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cabIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cafeIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.camCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.cam/​#resources
.cameraIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.campIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.capitalIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cardsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.careIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.careersIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.casaGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.cashIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.casinoIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cateringIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.ccVeriSign, Inc.USAhttps:/​/​www.verisign.com/​en_US/​channel-​resources/​become-​a-​registrar/​verisign-​domain-​registrar/​domain-​registration/​
.centerIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.ceoCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​www.nic.ceo/​
.chSWITCHSveitshttps:/​/​www.nic.ch/​terms/​agb/​
.charityPublic Interest RegistryUSAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.chatIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cheapIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.christmasCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.churchIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cityIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.claimsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cleaningIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.clickTucows RegistryCanadahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.clinicIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.clothingIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cloudTucows RegistryCanadahttps:/​/​nic.cloud/​partner-​with-​us/​policies.aspx
.clubGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​get.club/​terms/​
.coachIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.codesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.coffeeIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.collegeCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.college/​registry-​policies
.comVeriSign, Inc.USAhttps:/​/​www.verisign.com/​en_US/​domain-​names/​com-​domain-​names/​
.communityIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.companyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.computerIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.condosIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.constructionIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.consultingIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.contactIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.contractorsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cookingGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.coolIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.countryTucows RegistryCanadahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.couponsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.creditIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.creditcardIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.cricketGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.cricket/​resources.html
.cruisesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.czCZ.NIC, z.s.p.o.Tsjekkiahttps:/​/​www.nic.cz/​page/​314/​rules-​and-​policies/​
.dadGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.danceIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.dateGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.date/​resources.html
.datingIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.dayGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.deDENIC eGTysklandhttp:/​/​www.denic.de/​en/​bedingungen.html
.dealsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.degreeIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.deliveryIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.democratIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.dentalIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.dentistIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.desiNominet UKStorbritanniahttps:/​/​www.icann.org/​resources/​pages/​ebero-​2013-​04-​02-​en
.designGoDaddy RegistryUSAhttps:/​/​toplevel.design/​policy/​
.devGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.diamondsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.dietCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.digitalIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.directIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.directoryIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.discountIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.diyTucows RegistryCanadahttps:/​/​internetnaming.co/​resources
.dkPunktum dk A/SDanmarkhttps:/​/​www.punktum.dk/​en/​terms
.doctorIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.dogIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.domainsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.downloadGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.download/​resources.html
.ecoCIRACanadahttps:/​/​go.eco/​policies/​
.educationIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.emailIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.energyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.engineerIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.engineeringIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.enterprisesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.equipmentIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.esRed.esSpaniahttps:/​/​www.dominios.es/​en/​registra-​un-​dominio/​terminos-​condiciones
.estateIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.euEURid vzwBelgiahttps:/​/​eurid.eu/​en/​other-​infomation/​document-​repository/​
.eventsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.exchangeIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.expertIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.exposedIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.expressIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.failIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.faithGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.faith/​resources.html
.familyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.fansCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​nic.fans/​
.farmIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.fashionGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.fiTraficomFinlandhttps:/​/​www.traficom.fi/​en/​communications/​fi-​domains/​about-​fi-​country-​code
.financeIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.financialIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.fishIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.fishingGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.fitGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.fitnessIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.flightsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.floristIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.flowersCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.fmCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​get.fm/​legal/​
.foCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​økisnavn.fo/​policies
.fooGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.foodTucows RegistryCanadahttps:/​/​internetnaming.co/​resources
.footballIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.forexIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.forsaleIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.forumCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.foundationPublic Interest RegistryUSAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.frAFNICFrankrikehttps:/​/​www.afnic.fr/​en/​resources/​reference/​registry-​policies/​
.funCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.fundIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.furnitureIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.futbolIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.fyiIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.galleryIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.gameCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.gamesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.gardenGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.gayGoDaddy RegistryUSAhttps:/​/​toplevel.design/​policy/​
.gdCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.gd/​terms.php
.giftTucows RegistryCanadahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.giftsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.givesPublic Interest RegistryUSAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.glCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​nic.gl/​registration-​agreement
.glassIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.globalIdentity Digital Inc.USAhttp:/​/​go.global/​registry-​policies/​
.gmbhIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.goldIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.golfIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.graphicsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.gratisIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.greenIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​afilias.info/​policies
.gripeIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.groupIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.guideIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.guitarsCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.guruIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.hairCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.hair/​registry-​policies
.hausIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.healthcareIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.helpCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.hiphopTucows RegistryCanadahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.hivTucows RegistryCanadahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.hockeyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.holdingsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.holidayIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.homesCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.homes/​registry-​policies
.horseGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.hospitalIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.hostCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.hostingCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.houseIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.icuCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.icu/​policies/​
.imDomicilium (IoM) LtdStorbritanniahttps:/​/​www.nic.im/​public/​terms.mth
.immoIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.immobilienIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.industriesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.infoIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​afilias.info/​policies
.inkGoDaddy RegistryUSAhttps:/​/​toplevel.design/​policy/​
.instituteIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.insureIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.internationalIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.investmentsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.ioIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​www.nic.io/​policy.htm
.irishIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.isInternet á Íslandi hf. (ISNIC)Islandhttps:/​/​isnic.is/​en/​domain/​rules
.itRegistro.itItaliahttp:/​/​www.nic.it/​en/​views/​docs?field_doc_categoria_tid=179
.jetztIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.jewelryIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.juegosTucows RegistryCanadahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.kaufenIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.kidsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.kitchenIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.landIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.lawyerIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.leaseIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.legalIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.liSWITCHSveitshttps:/​/​www.nic.ch/​terms/​agb/​
.lifeIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.lifestyleTucows RegistryCanadahttps:/​/​internetnaming.co/​resources
.lightingIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.limitedIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.limoIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.linkTucows RegistryCanadahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.liveIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.livingTucows RegistryCanadahttps:/​/​internetnaming.co/​resources
.llcIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​get.llc/​about/​afilias-​anti-​abuse-​policy
.loanGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.loan/​resources.html
.loansIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.lolCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.loveTucows RegistryCanadahttp:/​/​get.love/​wp-​content/​uploads/​2015/​05/​Policies-​dotlove-​201504234.pdf
.ltdIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.luxuryCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.luxury/​
.maisonIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.makeupCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.makeup/​registry-​policies
.managementIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.marketIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.marketingIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.marketsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.mbaIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.meIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​domain.me/​policies/​
.mediaIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.memeGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.memorialIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.menGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.men/​resources.html
.mobiIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​dotmobi.mobi/​about/​afilias-​anti-​abuse-​policy
.modaIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.momCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.moneyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.monsterCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.monster/​registry-​policies
.mortgageIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.motorcyclesCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.motorcycles/​registry-​policies
.movGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.movieIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.nameVeriSign, Inc.USAhttps:/​/​www.verisign.com/​en_US/​domain-​names/​name-​domains/​
.navyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.netVeriSign, Inc.USAhttps:/​/​www.verisign.com/​en_US/​domain-​names/​net-​domain-​names/​
.networkIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.newsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.ninjaIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.nlSIDNNederlandhttps:/​/​www.sidn.nl/​a/​about-​sidn/​general-​terms-​and-​conditions
.noUNINETT Norid ASNorgehttps:/​/​www.norid.no/​en/​regelverk/​navnepolitikk
.nuInternetstiftelsen i Sverige (IIS)Sverigehttps:/​/​www.iis.se/​english/​domains/​se/​terms-​and-​conditions/​
.onlineCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.oooCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​www.nic.ooo/​policies/​ooo-​policies
.orgPublic Interest RegistryUSAhttp:/​/​pir.org/​policies/​
.organicIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​afilias.info/​policies
.pageGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.partnersIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.partsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.partyGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.party/​resources.html
.petIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.phdGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.photoGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.photographyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.photosIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.picsCentralNic LtdStorbritanniahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.picturesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.pizzaIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.plNASKPolenhttps:/​/​dns.pl/​en/​pl_domain_name_regulations
.placeIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.plumbingIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.plusIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.pmAFNICFrankrikehttps:/​/​www.afnic.fr/​en/​resources/​reference/​registry-​policies/​
.pressCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.proIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​registry.pro/​about/​afilias-​anti-​abuse-​policy
.productionsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.profGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.propertiesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.propertyTucows RegistryCanadahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.ptDNS.PTPortugalhttps:/​/​www.dns.pt/​en/​domain/​domain-​rules/​preamble/​
.pubIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.pwCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​registry.pw/​policies/​
.questCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.quest/​registry-​policies
.racingGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.racing/​resources.html
.reAFNICFrankrikehttps:/​/​www.afnic.fr/​en/​resources/​reference/​registry-​policies/​
.recipesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.redIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​afilias.info/​policies
.rehabIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.reiseIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.reisenIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.rentCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.rent/​registry-​policies
.rentalsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.repairIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.reportIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.republicanIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.restTucows RegistryCanadahttp:/​/​www.register.rest/​policies/​
.restaurantIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.reviewGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.review/​resources.html
.reviewsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.ripIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.rocksIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.rodeoGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.runIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.saleIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.salonIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.sarlIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.schoolIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.schuleIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.scienceGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.science/​resources.html
.seInternetstiftelsen i Sverige (IIS)Sverigehttps:/​/​www.iis.se/​english/​domains/​se/​terms-​and-​conditions/​
.servicesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.sexyTucows RegistryCanadahttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.shIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​www.nic.sh/​policy.htm
.shoesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.shopGMO Registry, Inc.Japanhttps:/​/​nic.shop/​#Anc_policies
.shoppingIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.showIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.singlesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.siteCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.skiIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​domains.ski/​about/​afilias-​anti-​abuse-​policy
.skinCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.skin/​registry-​policies
.soccerIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.socialIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.softwareIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.solarIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.solutionsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.spaIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​www.nic.spa/​doc/​
.spaceCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.storeCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.streamGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.stream/​resources.html
.studioIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.styleIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.suppliesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.supplyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.supportIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.surfGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.surgeryIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.systemsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.tattooGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​uniregistry.link/​registry-​policies/​
.taxIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.taxiIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.teamIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.techCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.technologyIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.tennisIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.tfAFNICFrankrikehttps:/​/​www.afnic.fr/​en/​resources/​reference/​registry-​policies/​
.theaterIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.tiendaIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.tipsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.tiresIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.todayIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.toolsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.toursIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.townIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.toysIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.tradeGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.trade/​resources.html
.tradingIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.trainingIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.travelIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.tvGoDaddy RegistryUSAhttps:/​/​turnon.tv/​policies
.twGoDaddy RegistryUSAhttps:/​/​www.twnic.net.tw/​en_dnservice_giuldlines.php
.ukNominet UKStorbritanniahttps:/​/​www.nominet.uk/​go/​terms
.universityIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.unoCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.usGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​www.about.us/​policies
.vacationsIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.venturesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.vetIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.vgCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.vg/​legal.php
.viajesIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.videoIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.villasIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.vinIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.vipGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.visionIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.vodkaGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.voyageIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.watchIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.webcamGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.webcam/​resources.html
.websiteCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​radix.website/​policies/​
.weddingGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.wfAFNICFrankrikehttps:/​/​www.afnic.fr/​en/​resources/​reference/​registry-​policies/​
.wikiGoDaddy RegistryUSAhttps:/​/​toplevel.design/​policy/​
.winGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​nic.win/​resources.html
.wineIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.workGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.worksIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.worldIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.wtfIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​
.xyzCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.xyz/​files/​XYZ-​domain-​name-​policies.pdf?v=2.0
.yachtsCentralNic LtdStorbritanniahttps:/​/​nic.yachts/​registry-​policies
.yogaGoDaddy RegistryUSAhttp:/​/​mmx.co/​policies/​
.ytAFNICFrankrikehttps:/​/​www.afnic.fr/​en/​resources/​reference/​registry-​policies/​
.zipGoogle RegistryUSAhttps:/​/​www.registry.google/​about/​domains.html
.zoneIdentity Digital Inc.USAhttps:/​/​identity.digital/​policies/​


Tillegg 3: Databehandleravtale

mellom

Domeneshop AS
Christian Krohgs gate 16, 0186 Oslo
Org. nummer: 930834408
("Domeneshop")

og

Hver enkelt kunde som benytter seg av Domeneshops hostingtjenester
("Behandlingsansvarlig")


1. Definisjoner

"Databehandleravtalen" betyr de bestemmelser som fremgår av denne avtalen.

"GDPR" betyr EUs personvernforordning, General Data Protection Regulation (EU) 2016/679, som vedtatt av Europaparlamentet og Rådet for Den europeiske union den 14. april 2016.

"Personvernlovgivning" betyr alle gjeldende lover og forskrifter om databeskyttelse og personvern, inkludert GDPR og den norske Personopplysningsloven.

"Personopplysning" betyr enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. En identifiserbar fysisk person er en som kan identifiseres, direkte eller indirekte, særlig med henvisning til en identifikator, slik som et navn, et identifikasjonsnummer, posisjonsdata, en elektronisk identifikator eller til en eller flere faktorer som er spesifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sosiale identiteten til den fysiske personen.

"Den registrerte" betyr den fysiske personen som et bestemt sett med personopplysninger vedrører.

"Behandling" betyr enhver operasjon eller sett av operasjoner som utføres på personopplysninger eller på sett av personopplysninger, enten det er automatisert eller ikke, slik som innsamling, mottak, organisering, strukturering, lagring, bearbeidelse, endring, uthenting, konsultasjon, bruk, overføring, formidling, tilgjengeliggjøring, justering, kombinering, begrensning, sletting eller tilintetgjørelse.

"Behandlingsansvarlig" betyr den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighet, byrå eller annet organ som, alene eller i fellesskap med andre, bestemmer formålet med og midlene for behandling av personopplysninger. I denne Databehandleravtalen skal Behandlingsansvarlig henvise til kunden.

"Databehandler" betyr en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, et byrå eller et annet organ som behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. I denne Databehandleravtalen skal Databehandler referere til Domeneshop.

"Partene" betyr Behandlingsansvarlig og Databehandler når disse omtales i fellesskap.

"Underdatabehandlere" betyr andre databehandlere som Domeneshop bruker til å behandle personopplysningene.

"Tilsynsmyndighet" betyr en uavhengig offentlig myndighet som er opprettet av en EU/EØS-stat i henhold til GDPR artikkel 51. I Norge er det Datatilsynet som er Tilsynsmyndighet.


2. Avtalens bakgrunn og formål

Denne Databehandleravtalen er et tillegg til vilkårene for hostingtjenester ("Hosting-avtalen") som trer i kraft når Behandlingsansvarlig bruker Domeneshops hostingtjenester (DNS, epost, web, etc.) til å lagre, overføre eller på annen måte behandle personopplysninger. Den beskriver rettigheter og plikter for kunden som Behandlingsansvarlig og Domeneshop som Databehandler.

Formålet med denne Databehandleravtalen er å:

 1. regulere Partenes rettigheter og plikter ved behandling av personopplysninger,
 2. sikre at kravene i Personvernlovgivningen etterleves ved gjennomføringen av Hosting-avtalen, og
 3. sikre at personopplysninger ikke behandles urettmessig, kommer uberettigede i hende eller behandles til andre formål enn det som er fastsatt i denne Databehandleravtalen.

Ved motstrid mellom bestemmelsene i denne Databehandleravtalen og andre avtaler mellom Partene, herunder Hosting-avtalen, skal bestemmelsene i Databehandleravtalen gå foran.


3. Varighet, tema og formål for behandlingen

Domeneshop vil gjøre sine hosting-servere tilgjengelige for å lagre og behandle Behandlingsansvarlig sine data, inkludert eventuelle personopplysninger. Formålet med behandlingen er å la Behandlingsansvarlig bruke Domeneshops lagringsplass, prosessorkraft og båndbreddekapasitet til å laste opp, overføre og behandle personopplysninger som en del av hostingtjenestene som leveres til Behandlingsansvarlig. Varigheten av denne Databehandleravtalen skal være så lenge Domeneshop behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig.

Kategorier av personopplysninger kan være kunder, leverandører, ansatte, medlemmer, studenter, besøkende, deltakere, brukere eller andre grupper av fysiske personer, som definert av Behandlingsansvarlig.

Typer av personopplysninger kan være navn, fødselsdatoer, postadresser, telefonnumre, epostadresser, IP-adresser, brukernavn, passord, kundenumre, nasjonale identifikasjonsnumre, kredittkortnumre, kjøpshistorikk, loggfiler, brukeroppførsel og -preferanser, posisjonsdata, fotografier, videoklipp eller andre typer opplysninger, som definert av Behandlingsansvarlig, som kan brukes alene eller i sammenheng med andre opplysninger for å identifisere en fysisk person.


4. Behandlingsansvarliges rettigheter og plikter

Behandlingsansvarliges instrukser til Domeneshop er fastsatt av denne Databehandleravtalen med vedlegg. Ved å laste opp eller overføre personopplysninger med Domeneshops hostingtjenester, gir Behandlingsansvarlig Domeneshop tillatelse til å lagre opplysningene på sine servere og å gjennomføre de nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene mot uautorisert tilgang og utilsiktet tap av data. Behandlingsansvarlig kan gi etterfølgende instrukser så lenge Domeneshop behandler personopplysninger på vegne av Behandlingsansvarlig. Slike etterfølgende instrukser skal gis Domeneshop skriftlig og må være dokumenterte.

Behandlingsansvarlig forplikter seg til:

 1. å definere hvilke kategorier av personopplysninger og hvilke typer personopplysninger som skal behandles, og bestemme formålet for behandlingen og på hvilken måte personopplysningene skal behandles,

 2. å sørge for at alle personopplysninger behandles i henhold til gjeldende Personvernlovgivning, inkludert GDPR,

 3. ved overføring og lagring av personopplysninger med Domeneshops hostingtjenester, å ta hensyn til de sikkerhetsanbefalingene som fremgår av Vedlegg 1 til Databehandleravtalen, og

 4. å umiddelbart varsle Domeneshop dersom Behandlingsansvarlig mener at instrukser eller krav fra Domeneshop er i strid med Personvernlovgivningen.

Behandlingsansvarlig har også rett til å si opp Hosting-avtalen og Databehandleravtalen med Domeneshop dersom Domeneshop ikke lenger oppfyller sine forpliktelser i henhold til GDPR artikkel 28 nr. 1.


5. Databehandlerens rettigheter og plikter

Databehandler skal utelukkende samle inn, registrere, sammenstille, lagre eller på andre måter behandle personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle Hosting-avtalen og Databehandleravtalen. Databehandler skal som en hovedregel behandle alle data som overføres eller lagres som del av Hosting-avtalen som at de potensielt kan inneholde personopplysninger, og beskytte dem deretter.

Databehandler forplikter seg til:

 1. å behandle personopplysningene kun etter Behandlingsansvarliges dokumenterte instruksjoner, med mindre noe annet kreves av unionsretten eller nasjonal rett. I så tilfelle skal Domeneshop varsle Behandlingsansvarlig om den rettslige forpliktelsen i forkant av behandlingen, med mindre den aktuelle loven forbyr at slik informasjon gis av hensyn til allmenn interesse.

 2. å sørge for at alle ansatte i Domeneshop som har tilgang til personopplysingene, er autorisert til å ha det, og vil behandle opplysningene konfidensielt i henhold til konfidensialitetsavtale eller lovfestet taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at Databehandleravtalen er avsluttet. Domeneshop skal ikke utlevere eller gi tilgang til personopplysningene til andre enn egne ansatte, Underdatabehandlere eller til ansatte hos Behandlingsansvarlig, uten at dette er avtalt skriftlig med Behandlingsansvarlig eller følger av lov, forskrift eller vedtak av offentlig myndighet.

 3. å ha på plass de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak etter GDPR artikkel 32 for å sikre tilstrekkelig sikkerhet for dine data, herunder beskyttelse mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, ødeleggelse eller skade. Sikkerhetstiltakene er nærmere beskrevet i Vedlegg 1 til Databehandleravtalen.

 4. å overholde vilkårene nevnt i GDPR artikkel 28 nr. 2 og 4 når det gjelder å engasjere en annen databehandler. Domeneshop bruker ingen Underdatabehandlere på avtaletidspunktet. Behandlingsansvarlig aksepterer at Domeneshop kan engasjere Underdatabehandlere i fremtiden. Domeneshop skal i så tilfelle underrette Behandlingsansvarlig om navn og kontaktinformasjon på Underdatabehandlere i forkant. Behandlingsansvarlig har rett til å motsette seg bruk av Underdatabehandlere. Dersom Behandlingsansvarlig motsetter seg bruk av ny Underdatabehandler, skal Behandlingsansvarlig informere Domeneshop uten ugrunnet opphold. Dersom Domeneshop engasjerer en Underdatabehandler, skal den aktuelle Underdatabehandleren pålegges de samme forpliktelsene som fastsatt i denne Databehandleravtalen. Domeneshop lagrer dataene til Behandlingsansvarlig på servere i EU/EØS. Unntak gjelder for DNS-sonedata, som vil kunne lagres på servere i hele verden for best mulig ytelse.

 5. idet det tas hensyn til behandlingens art og i den grad det er mulig, å videreformidle til Behandlingsansvarlig eventuelle henvendelser fra De registrerte om utøvelse av deres personvernrettigheter etter GDPR kapittel III, for eksempel retten til tilgang, korrigering og sletting.

 6. å bistå Behandlingsansvarlig med å sikre at de relevante kravene i artikkel 32-36 av GDPR blir overholdt så langt det er mulig, tatt i betraktning behandlingens art og den informasjonen som er tilgjengelig for Domeneshop, samt å informere Behandlingsansvarlig uten ugrunnet opphold dersom det oppstår et sikkerhetsbrudd, inkludert all informasjon som er nødvendig for at Behandlingsansvarlig skal kunne varsle Tilsynsmyndigheten og/eller De registrerte om nødvendig.

 7. innen 12 måneder etter opphør av Hosting-avtalen, slette alle personopplysninger som er blitt behandlet på vegne av Behandlingsansvarlig, inkludert eventuelle sikkerhetskopier. Unntak gjelder dersom unionsretten eller nasjonal rett krever at personopplysningene skal oppbevares videre.

 8. på forespørsel, bidra til revisjoner og inspeksjoner og gi Behandlingsansvarlig all nødvendig informasjon for å demonstrere overholdelse av Domeneshops forpliktelser som Databehandler i henhold til denne Databehandleravtalen og GDPR. Behandlingsansvarlig har rett til å gjennomføre slike revisjoner på egen kostnad, maksimalt én gang i året med fire ukers forhåndsvarsel.

Domeneshop skal umiddelbart varsle Behandlingsansvarlig dersom Domeneshop mener at instrukser eller krav fra Behandlingsansvarlig er urimelige å etterleve eller i strid med Personvernlovgivningen. Domeneshop har rett til å si opp Hosting-avtalen og Databehandleravtalen med Behandlingsansvarlig dersom Behandlingsansvarlig kommer med ulovlige eller urimelige instrukser eller krav, og ikke godtar å endre disse etter å ha blitt varslet om det.


6. Lovvalg og verneting

Denne Databehandleravtalen er underlagt norsk rett. Partene vedtar Oslo tingrett som verneting.


Vedlegg 1: Sikkerhetstiltak og -anbefalinger

Domeneshop har implementert en rekke sikkerhetstiltak, både tekniske og organisatoriske, for å beskytte integriteten og konfidensialiteten til Behandlingsansvarliges data. Hos Domeneshop er risikoanalyse og databeskyttelse en kontinuerlig prosess. Sikkerhetstiltakene som er iverksatt inkluderer, men er ikke begrenset til:

I et delt servermiljø slik som Domeneshops, kan enkle brukerfeil hos Behandlingsansvarlig som å sette gale rettigheter på en fil, kompromittere sikkerheten til dataene. Domeneshop understreker derfor viktigheten av at Behandlingsansvarlig setter riktige rettigheter på alle filer og databaser, og bruker sterke passord for alle påloggingskontoer.

Her følger noen flere sikkerhetsanbefalinger Behandlingsansvarlig bør følge for å beskytte dataene:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern