Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvilke begrensninger har dere på ressursbruken i MySQL?

Begrensningene nedenfor gjelder per database. Begrensningene er der for å hindre at enkeltbrukere/-kunder overbelaster MySQL for andre kunder, og vi kan ikke nullstille grensene manuelt.

MariaDB og Percona er MySQL-varianter som kan brukes av nesten all programvare som kan bruke MySQL.

Alle databasetjenere tilbyr kryptert tilkobling ("SSL") med minimum TLS v1.2.


  1. Lagringsplass
  2. MySQL-grenser
  3. Forklaring av de enkelte maksgrenser
  4. Tilkoblings-grenser

1. Lagringsplass

Lagringsplassen er oppad begrenset til størrelsen størrelsen på webhotell-pakken, og regnes som summen av plass du bruker på filer og databaser, inklusive metadata/indekser. Eksempel: hvis du har webhotell på 10 GB og bruker 6 GB til filer, så får du maks bruke 4 GB til databaser.


2. MySQL-grenser

Overskrides disse grensene, vil MySQL-tjeneren avvise flere innlogginger/spørringer.

GrenseFra WebhotellEksterne
max_user_connections10010
max_connections_per_hour36 000
max_updates_per_hour100 00072 000
max_questions (max_queries_per_hour)1 000 000360 000

Se nedenfor for korte forklaringer på de enkelte grenser. Tilkoblinger fra webhotell vil si fra webhotell som ligger på våre webservere. Eksterne tilkoblinger er alle tilkoblinger som ikke gjøres via IPv6 fra våre webservere.

Times-begrensningene er basert på antallet relevante kommandoer i løpet av den siste timen. Eksempel: hvis man når grensen i løpet av fem minutter, så betyr det at man må vente i ca. 55 minutter før det er mulig å gjøre den typen kommandoer igjen. Se også MySQL-dokumentasjonen for mer informasjon.


3. Forklaring av de enkelte maksgrenser

max_user_connections
antall samtidige, åpne tilkoblinger
max_connections_per_hour
antall tilkoblinger per time
max_updates_per_hour
antall endringer i data, tabeller eller database per time
max_questions (max_queries_per_hour)
antall spørringer eller kommandoer per time

4. Tilkoblings-grenser

Overskrides disse grensene, vil MySQL-tjeneren avvise flere tilkoblinger.

GrenseFra WebhotellEksterne
Tilkoblinger per tidSe MySQL-grenser5/5 sek
15/50 sek
50/300 sek

Hvis man f.eks. fra en ekstern IP-adresse forsøker å koble til 6 ganger i løpet av 5 sekunder, så vil den 6. tilkoblingen bli avvist. Feilmeldingen kan da likne på "connection refused" eller "unable to connect to remote host", avhengig av hva slags program du bruker for å koble til.

"Eksterne" tilkoblinger er alle tilkoblinger som ikke kommer fra våre IPv6-adresser. Webhotell hos oss bruker som standard IPv6 til å kommunisere, med mindre IPv6 ikke er tilgjengelig for tjenesten man kobler til.


Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern