Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvor mye epost kan jeg sende fra et webhotell?

Vi tillater en viss grad av masseutsendelse fra webhotell hos oss, forutsatt at utsendelsene skjer innenfor våre avtalevilkårs begrensninger, se her for info om vilkår, og innenfor de tekniske begrensningene som er angitt nedenfor.


Avsender

Avsender må være en epostadresse tilhørende webhotellet, eller et annet domene med eposttjeneste hos oss, og hvor websiden for det andre domenet er satt opp på dette webhotellet.


Lavt tempo

Masseutsendelse av epost fra webserver hos oss må foregå i lavt tempo, slik at ikke eposttjenester blir overbelastet, og unødige forsinkelser oppstår. Mange tusen kunder skal bruke samme eposttjenester, og derfor kan ikke slike utsendelser foregå umiddelbart, men må fordeles over tid. Følgende grenser gjelder per sendingsforsøk.

Per sekund1 melding
Per minutt60 meldinger
Per time1 500 meldinger
Per døgn5 000 meldinger

1 melding = 1 melding, 1 mottaker. Sender du 1 melding til 100 mottakere, så regnes det som 100 meldinger.

Overskrides en av begrensningene, så vil de meldingene som forsøkes sendt over grensen bli forsinket, og ved større overskridelser er det risiko for at de aldri kan leveres.


Små meldinger

Sender du store meldinger (mer enn 0,5 MB), så må du senke tempoet ytterligere, siden store meldinger er tyngre å håndtere. Vurder også om du kan krympe innholdet i eposten og istedenfor ha en presentasjonswebside for formålet. Holder du innholdet kort og lite, så vil det også lettere nå fram og irritere mindre - husk at mange leser epost på mobiltelefon og nettbrett.


Alternative tjenester

Hvis du har behov for større antall utsendelser, og/eller mer kontroll over utsendelsene, anbefaler vi at du bruker en leverandør som spesialiserer seg på masseutsendelser.

Som eksempler nevner vi følgende norske, seriøse leverandører:


Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern