Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Kan jeg sende reklame, informasjon, nyhetsbrev o.l. på epost?
Ja, men bare under visse bestemte forutsetninger, for å unngå at eposten blir klassifisert som såkalt "spam", og for å unngå at våre servere blir overbelastet.

Domeneshop tillater ikke utsendelse av spam i noen form, og kunder som bryter dette forbudet vil bli sagt opp og vil bli nødt til å finne seg en annen leverandør.

Nedenfor er en oversikt over krav til utsendelser, først de rent juridiske, så de tekniske. Begge kategorier må oppfylles.


1. Juridiske krav

a) Norsk lov

I følge norsk lov er det forbudt, uten mottakers forutgående samtykke, å sende markedsføringshenvendelser på epost til fysiske personer (Markedsføringsloven §15), og det foreligger også en opplysningsplikt (Ehandelsloven §9). I tillegg kommer kravene til informert samtykke og behandling av persondata i Personopplysningsloven med den tilhørende personvernforordningen (GDPR).

b) Domeneshops tjenestevilkår

Domeneshops vilkår for bruk av tjenester er enda litt strengere enn dette, og tillater heller ikke epostutsendelse til andre adresser (inkl. firmapost) uten forutgående samtykke.

Nedenstående tekniske krav må også være oppfylt.

Veiledninger

Forbrukertilsynet har en veiledning for epost-markedsføring (merk utdraget fra domsavsigelse!), og den største spamfilterleverandøren Spamhaus har en tydelig veiledning på engelsk.

Oppsummering

Kort oppsummert så kan du kun sende ut epost med reklame, informasjon, nyhetsbrev, o.l. til:

  • dine eksisterende kunder
  • mottakere som eksplisitt har bedt om å få reklame/informasjon på epost fra deg

Hos Domeneshop gjelder altså disse kravene uavhengig av om mottakers epost-adresse er en personlig adresse (fysisk person) eller en upersonlig adresse (firmapost o.l.).

Vi anbefaler at alle påmeldinger logges, i tilfelle det kommer klager. Det bør minst logges kilde/metode for påmelding, dato- og klokkeslett og evt IP-adresse benyttet for hver enkelt påmelding.

Utsending av epost-reklame til adresselister innhentet fra andre, f.eks. kjøp av adresselister, er ikke tillatt.


2. Tekniske krav

Riktig eposttjener

Utsendelse av slik informasjon, markedsføring, nyhetsbrev o.l. må ikke foregå via smtp.domeneshop.no eller webmail.domeneshop.no, dette er eposttjenere for personlig bruk. Dette må gjøres via den lokale eposttjeneren (SMTP) for tjenesten som står for utsendelsen.

Hvis du sender dette fra et kontor eller hjemmenettverk, bruk den aktuelle internettleverandørens eposttjeneste (men altså ikke smtp.domeneshop.no eller webmail.domeneshop.no). Hvis du sender dette fra en webserver, bruk webserverens eposttjener.

Avsender

Avsender må være en epostadresse tilhørende domene som har eposttjeneste hos oss.

Lavt tempo

Masseutsendelse av epost fra webserver hos oss må foregå i lavt tempo, slik at ikke eposttjenester blir overbelastet, og unødige forsinkelser oppstår. Mange tusen kunder skal bruke samme eposttjenester, og derfor kan ikke slike utsendelser foregå umiddelbart, men må fordeles over tid.

Se her for info om tekniske begrensninger for utsendingstempo fra webhotell.


Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern