Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Jeg opplever i blant at epost blir borte. Hva kan være feil?

Årsaker til at epost kan bli borte/forsinket

Epost skal normalt ikke bli borte. Enten skal meldingen leveres til mottakeren, eller så skal den returneres til avsender med en melding om hvorfor den ikke kunne leveres. Dersom du opplever at epost blir borte, kan det skyldes:

 1. Avsender har sendt til feil epost-adresse, eller han/hun har et problem med oppsettet sitt eller med sin lokale SMTP-tjener, slik at eposten ikke er blitt sendt.
 2. Avsender har et antivirus-program som stanser utsendelsen av epost.
 3. Avsenders epostleverandør har et problem, eller av andre årsaker hindrer utsendelsen av epost.
 4. Epost for mottaker er galt konfigurert, slik at epost til den aktuelle epost-adressen ikke blir levert dit den skal. For mottakere hos Domeneshop kan dette undersøkes av det aktuelle domenets administrator via kontrollpanelet på www.domeneshop.no/login.
 5. Epost-meldingen er blitt (feilaktig) klassifisert som spam, og har derfor enten havnet i mottakerens spam-folder, eller den er blitt avvist helt og holdent av mottakerens epost-tjener.
 6. Det er flere maskiner eller brukere som sjekker epost mot den samme epost-kontoen. Da kan det skje at meldingene bli lastet ned av en maskin og deretter slettet fra tjeneren. Når så den andre maskinen prøver å laste ned eposten, er den borte. For å inngå dette problemet, bruk IMAP i stedet for POP3, og pass på at ikke to forskjellige personer sjekker epost mot den samme epost-kontoen.
 7. Eposten er ikke blitt borte, den er bare forsinket. Selv om vi er vant til at epost normalt leveres i løpet av noen få minutter, kan det av og til ta opptil flere timer. Husk at du ikke har noen garanti om at epost blir levert innen en viss tid. Det vanlige er at det går en advarselsmelding tilbake til avsender dersom eposten ikke kunne leveres innen 4 timer, og at hele eposten blir returnert til avsender dersom den ikke kunne leveres innen 4 dager.

Sporing av savnet epost

Slik epost fungerer, må avsender ta kontakt med sin egen epostleverandør for å undersøke hva som har gått galt ved utsendelsen. Dette er mao. omtrent som med brevpost, hvor avsender må ta kontakt med sin speditør for å etterlyse et forsvunnet/forsinket brev.

Avsenders epostleverandør har logger som viser hvordan epostmeldingen er mottatt fra avsenders epostprogram, og hvordan den eventuelt er forsøkt levert videre.

Hvis meldingen er forsøkt levert til våre eposttjenere (alle har navn à la mx01.domeneshop.no, mx02.domeneshop.no, med økende tall), så vil loggen hos avsenders epostleverandør fortelle om eposten har blitt avvist av våre tjenere, om den bare har blitt forsinket, eller om den kanskje har blitt levert til et helt annet sted. Dette er altså ikke noe vi i Domeneshop uten videre kan spore.

Sporing hos Domeneshop

Hvis det viser seg at en av våre eposttjenere har avvist meldingen, så må vi få et utdrag fra avsenders epostleverandørs logg, som viser hvilken melding det angår, med nøyaktig dato og klokkeslett, samt hvilken feilmelding som kom fra vår eposttjener.

Det hender at kunder tar kontakt med oss for å spore opp en bestemt epostmelding som de ikke har fått og som de veldig gjerne skulle hatt, men uten å ha denne informasjonen,. Fordi det hver eneste dag går flere millioner epost-meldinger gjennom Domeneshops eposttjenere, blir dette litt som å lete etter nåla i en høystakk som kanskje ikke engang ligger hos Domeneshop.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å foreta slike undersøkelser basert på svært lite informasjon. Vi kan heller ikke undersøke epost som er sendt for mange uker siden.

For at vi skal kunne sjekke opp hva som har skjedd med en bestemt melding som du savner, er vi derfor avhengig av at du gjør følgende:

 1. Noter deg epostadressene til både avsender og mottaker, samt dato og klokkeslett for når eposten angivelig ble sendt.
 2. Vent til det er gått minst 4 timer etter sendetidspunktet, siden epost av og til kan bli forsinket, som beskrevet over.
 3. Ta kontakt med avsender og ber avsender sjekke hvilken utgående SMTP-tjener epost-programmet hans/hennes er satt opp til å bruke.
 4. Ta kontakt med nettleverandøren som har ansvaret for den utgående SMTP-tjeneren til avsender, og oppgir opplysningene du noterte deg under punkt 1. Den aktuelle nettleverandøren kan da søke gjennom loggene på den utgående SMTP-tjeneren etter den savnede meldingen.
 5. Svært ofte vil loggene hos avsenderen kunne forklare hvorfor eposten ikke er kommet frem, f.eks. på grunn av en feilstavet epost-adresse eller at eposten er blitt avvist som spam av mottakerens epost-tjener. Dersom loggene viser at eposten faktisk er levert til og kvittert for av mottakerens epost-tjener, så kan du gå videre og kontakte nettleverandøren med ansvaret for mottakerens epost-tjener og be dem sjekke i sine logger hva som har skjedd med den aktuelle epost-meldingen.

Punkt 4 er viktig å merke seg. Dersom avsender f.eks. bruker smtp.online.no, skal du altså ta kontakt med Telenor, ikke Domeneshop, selv om mottaker har epost gjennom Domeneshop. Det er kun dersom avsender bruker smtp.domeneshop.no at du skal ta kontakt med Domeneshop. (Det samme gjelder hvis avsender sender epost fra webmail.domeneshop.no eller fra et webhotell som ligger hos Domeneshop.) Det er i loggene på avsenderens SMTP-tjener at man enklest kan finne spor av den savnede meldingen, og finne ut hva som eventuelt har gått galt eller hvorfor meldingen ennå ikke er levert.

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern