Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Siden kan ikke vises, hva betyr server-feilmeldingen?

Noen ganger kan du få en såkalt "server-feilmelding" på dine websider istedenfor selve websiden. Her er en oversikt over de vanligste feiltypene og hva de betyr. Vær oppmerksom på at Internet Explorer kan "oversette" feilmeldingen, det du ser her er hva serveren sier, ikke hva Internet Explorer sier.


Blank side, ingen feilmelding

Noen nettlesere forsøker å være ekstra "brukervennlige" ved å skjule feilmeldinger for deg og istedenfor vise en blank side. Feilen kan derfor være en hvilken som helst av de nedenstående, men den vanligste varianten er likevel de som starter med "500".

I noen tilfeller skyldes blank side at ditt CMS (f.eks. Drupal, Joomla! eller WordPress) rett og slett lager en blank side når de ikke klarer å lage innhold. Årsaken kan f.eks. være problemer med en plugin (component, module) eller mal (template, theme).

En tredje mulighet er at redigering av PHP-fil er gjort og norske særtegn er lagt inn, f.eks. æøå, og at programmet du brukte til å redigere med lagrer i feil format. Dette er f.eks. vanlig med Dreamweaver, som legger til noen usynlige tegn øverst i hver fil den redigerer (såkalt BOM - byte order mark). I så fall må filen opprettes på nytt, og forsøk å unngå å bruke norske særtegn.


403 Forbidden

Denne meldingen kan komme av forskjellige årsaker:

 • Du mangler index-fil på webområdet ditt. Du bør alltid ha en fil som heter enten "index.html", "index.htm", "index.shtml", "index.cgi" eller "index.php" (med kun små bokstaver) på webområdet ditt, altså i katalogen/mappen "www".
 • Du kan også få denne meldingen dersom du har opprettet en www-videresending til index.html. Husk at www-videresending internt i web-hotellet bør referere til kataloger/mapper, og ikke til filnavn.
 • Katalogen/mappen eller filen har feil filrettigheter.
 • Du har installert en .htaccess som begrenser tilgangen, f.eks. ved å nekte listing av filer, eller .htaccess har feil rettigheter.
 • PHP-programvare forsøker å åpne filer utenfor webområdet, som den ikke har tilgang til (utenfor open_basedir). Dette kan være konfigurasjonsfeil eller programmeringsfeil i din programvare.
 • Det er for mange samtidige aksesser fra din IP-adresse til den aktuelle websiden, noe som utløser en selvforsvarsmekanisme i webserveren. Vent i 10 sekunder og prøv igjen.
 • Mappe med navn icons. Mappenavnet icons er tatt av Apache og blir der benyttet til ikoner for directory index blandt annet.

404 Not Found

Nettleseren din fant ikke websiden. Dette er ikke en feil i serveren.

Det kan skyldes at du har skrevet inn feil adresse, eller at lenken du klikket på pekte til feil adresse.


500 Internal Server Error

Denne feilmeldingen er litt misvisende, siden den svært sjelden gjelder en intern server-feil. På nyere webservere er den derfor formulert slik, avhengig av om det er PHP eller en annen filtype:

500 PHP error, bad file/directory permissions or invalid site software configuration

500 Programming error, bad file/directory permissions or invalid site software configuration

Feilmeldingen kan skyldes flere ting:

 • feil rettigheter
 • ugyldig konfigurasjon i .htaccess
 • programmeringsfeil på websidene, f.eks. kræsjer, bruker for mye minne eller for lang tid
 • manglende fil som forsøkes lastet med require() o.l.
 • fullt webhotell (ingen tilgjengelig plass)
 • kompromittert webhotell pga. usikker programvare, f.eks. utdatert Joomla, JCE, WordPress, Drupal, osv.

Dette løses av den som har laget eller vedlikeholder websidene.


503 Backend Fetch Failed

503 Service Unavailable

Denne feilmeldingen kan komme av en av følgende:

 • Det er for mange samtidige aksesser fra din IP-adresse til den aktuelle websiden, noe som utløser en selvforsvarsmekanisme i webserveren. Vent i 10 sekunder og prøv igjen.
 • Websiden bruker så lang tid på å laste at den kræsjer
 • Websiden forsøker å bruke for mye minne, og kræsjer
 • Webhotellet bruker for mange ressurser, og nye forespørsler kan ikke betjenes

Disse tingene skyldes som regel programmeringsfeil, eller at websidene rett og slett bruker for mye ressurser.


Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern