Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvordan kan jeg se PHP-feil/debugge PHP-kode?

Dette punktet i våre spørsmål og svar er beregnet på brukere som ønsker å feilsøke feil i sin PHP-programvare, som for eksempel Wordpress eller Joomla.

Vi gjør oppmerksom på at vi dessverre ikke kan gi kundestøtte til slik feilsøking/programmering.

PHP har en del innebygde mekanismer som gjør det mulig å debugge feil, her er noen tips for å komme igang.


Aktivere visning av PHP-feilmeldinger

Kunder har anledning til å aktivere PHP-feilmeldinger, som vises direkte i nettleser, hvis mulig.

Dette kan aktiveres i kontrollpanelet:

  1. Logg inn i kontrollpanelet med din brukerkonto.
  2. Klikk på Mine domener
  3. Klikk på det aktuelle domenet
  4. Klikk på Webhotell på toppen av siden
  5. Klikk på Se på/Endre til høyre for PHP
  6. Lokaliser Vis PHP-feilmeldinger og velg ønsket nivå for feilmeldinger
  7. Lagre med Endre

Alternativt kan feilmeldinger aktiveres via en fil på webhotellet. Opprett en fil med navnet .user.ini i rotmappen for ditt webhotell (som regel www-mappen), med følgende innhold:

display_errors = On
display_startup_errors = On

Det kan ta inntil 10 minutter før endringene du gjør her trer i kraft.

Eventuelle feilmeldinger fra PHP vil da vises direkte i nettleseren ved besøk på websidene. Feilmeldingen kan ofte brukes til å identifisere hvor problemet ligger, f.eks. en Wordpress-plugin eller lignende.

OBS: Husk å deaktivere feilmeldinger (eller slette filen .user.ini). Dette er funksjonalitet som bare må brukes for testing og feilsøking, da det kan avsløre hemmeligheter om din nettside, som f.eks. passord brukt til databasen.


Aktivere logging av feilmeldinger til fil

Du har ikke tilgang til webserverens egen feillogg, men kan konfigurere PHP til å logge sine feil for deg. Se også vår oversikt over vanlige feilsituasjoner, den kan spare deg for en del arbeid.

Detaljert informasjon om feillogging i PHP finner du i PHPs brukerdokumentasjon for feilfunksjoner.

Vi tillater også kunder å gjøre noen konfigurasjonsendringer via .user.ini, error-logging skal være blant det som går an å stille inn der, f.eks. slik (husk å bytte ut /home/1/m/mittnavn med ditt hjemmeområdes navn):

error_log = /home/1/m/mittnavn/php-error.log

Ditt hjemmeområdes navn finner du i kontrollpanelet for det aktuelle domenet under fanen WebhotellWebhotell tilgjengelig via

Logging av denne typen kan gjøre PHP litt tregere, og vær obs på at det kan fylle opp plassen på webhotellet om du ikke skrur den av eller fjerner filen regelmessig.

PHP har også funksjonalitet for å logge feil direkte til feillogg fra forskjellige steder i koden.

Vi anbefaler her å logge til en spesifikk fil for å unngå forvirring med error-loggingen konfigurert i .user.ini.


WordPress-spesifikk debugging

I WordPress er det også mulig å skru på egen debugging i wp-config.php:

/**
 * For utviklere: WordPress-feilsøkingstilstand.
 *
 * Sett denne til "true" for å aktivere visning av meldinger under utvikling.
 * Det er sterkt anbefalt at innstikks- og tema-utviklere bruker WP_DEBUG
 * i deres utviklermiljøer.
 */
define('WP_DEBUG', false);

Endre false til true for å få vist feilmeldinger.


Testing på vår login-server

Som kunde med Webhotell Medium eller større har du også tilgang til Unix shell på vår login-server. Der kan du test-kjøre dine PHP-programmer fra kommandolinjen, og se hva de gjør. Vær varsom så du ikke bruker for mye ressurser, login-serveren brukes av mange andre.


Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern