Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvordan endrer jeg navnetjenere for et domene?
For alle domener som Domeneshop er registrar for (dvs. årsavgiften betales gjennom Domeneshop) kan du endre navnetjenere direkte fra kontrollpanelet under "Min konto". Slik gjør du det:

  1. Logg inn i kontrollpanelet på www.domeneshop.no/login
  2. Klikk på "Mine domener"
  3. Klikk på det aktuelle domenet
  4. Klikk på "Endre navnetjenere" til høyre på siden
  5. Oppgi to eller flere navnetjenere og klikk på "Endre" nederst på siden

Normalt skal du bare trenge å oppgi vertsnavnet og ikke IP-adressen for hver enkelt navnetjener, men dersom navnetjeneren du ønsker å bruke er et subdomene under det aktuelle domenet (f.eks. ns1.mittnavn.no som navnetjener for mittnavn.no), så vil du også bli spurt om IP-adressen.

OBS! For enkelte toppnivådomener (.no/.is/.de/.nl) må navnetjenerne være satt opp til å svare korrekt før navnetjenerendringen kan utføres. Ikke alle utenlandske ISPer er klar over dette, og de kan derfor finne på å be deg om å endre navnetjenere før de er klare. Hvis du får en feilmelding ved forsøk på å endre navnetjenere, videresend denne til de som drifter navnetjenerne du prøver å bruke, og be dem om å opprette en korrekt sonefil (zone file) for det aktuelle domenet på alle navnetjenerne.

For andre domener enn .no/.is/.de/.nl kan du velge å fjerne avkrysningen for "Sjekk at navnetjenerne er korrekt konfigurert (anbefales)" dersom du får en feilmelding. Endringen vil da bli utført selv om navnetjenerne ikke er korrekt satt opp. Du kan da risikere at domenet slutter å fungere, men dette kan likevel være nyttig dersom du vet at navnetjenerne ikke er satt opp ennå men snart vil bli det.

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern