Spørsmål og svar

Tilbake
Hva er en registrar? En registrant? Et registry? En videreselger?
En registrar er et firma som er godkjent av et registry (se under) for å tilby registrering av domenenavn til sluttbrukere. Domeneshop er registrar for bl.a. .no og .com-domener. I Norge finnes det ca. 400 registrarer for .no, men bare to registrarer for .com (Domeneshop og Active24). Årsavgiften for et domene faktureres vanligvis av den registraren som domenet ligger hos, og alle endringer på domenet (navnetjenere, kontaktinformasjon osv.) må også gå via den registraren som domenet ligger hos i øyeblikket.

En registrant er innehaveren ("eieren") av et domene. Normalt er det også registranten som disponerer og betaler for domenet, men det trenger ikke å være det.

Et registry er den sentrale registreringsautoriteten for et gitt toppnivå-domene, f.eks. Norid for .no-domener og VeriSign for .com-domener. Registryet drifter den sentrale databasen over alle domener under det aktuelle toppnivå-domenet, og sørger for at de er tilgjengelige rent teknisk (dvs. synlige på rotnavnetjenerne). De fleste registries tilbyr ikke registrering av domener direkte til sluttbrukere, men bare gjennom akkrediterte (godkjente) registrarer.

En videreselger er et firma som tilbyr registrering av domenenavn, men som ikke selv er akkreditert registrar. De må derfor registrere domenene via en registrar i stedet for direkte hos registryet. De aller fleste som tilbyr registrering av .com-domener i Norge er videreselgere. Unntakene er Domeneshop og Active24.

Se også:

Stikkord:  

Innholdsfortegnelse

© 2020 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern