Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvor mye epost får jeg sende via smtp.domeneshop.no og webmail?

smtp.domeneshop.no er en tjener som er der for personlig utsending av epost fra vanlige, personlige epostprogrammer.

Du kan bruke den til epost for domener som har vår eposttjeneste.

Dette gjelder også for vår webmail-tjeneste på webmail.domeneshop.no.

Den er ikke beregnet på utsendelser fra skytjenester, webservere, nyhetsbrev, markedsføring og masseutsendelser, andre automatiserte utsendelser, servere, eller annet utstyr. Til dette skal du bruke eposttjeneren til den som du leier internett-tilgang fra, eller en dedikert eposttjener konfigurert for formålet. Slike dedikerte eposttjenere får heller ikke lov til å koble seg opp via smtp.domeneshop.no for å sende sin epost.

Antallet tillatte epost av ovenfornevnte type er altså 0 (null).

Se nederst på denne siden for alternative tjenestetilbydere av masseutsendelser og utsendelse fra skyen/servere.


Tekniske begrensninger for tillatt bruk

For å redusere risikoen for at enkeltkontoer overbelaster smtp.domeneshop.no og vår webmail, og dermed hindrer andre kunders utgående epost, har vi satt begrensninger på antall meldinger som kan forsøkes sendt innenfor visse tidsrom.

Dette betyr at dersom du ønsker å sende epost til mange mottakere eller mange epostmeldinger, så må du passe på at disse sendes med litt tid mellom hver.

Følgende grenser er derfor en generell veiledning, og gjelder for hvert forsøk på å sende. Ved forsøk på sending av flere meldinger kan smtp.domeneshop.no og webmailen automatisk og midlertidig nekte videre utsendelse. Det finnes ingen manuell overstyring av en slik midlertidig sperring.

Antall meldinger telles som antallet mottakere ganger antallet unike meldinger. Hvis du forsøker å sende én melding til 10 mottakere, så er det 10 meldinger. Hvis du forsøker å sende 5 meldinger til 5 mottakere, så er det 25 meldinger.

Maksimalt antall mottakere i en enkelt sendingsforsøk er vanligvis 100, selv om et så høyt antall mottakere strengt regnet er brudd på vilkårene.

Grenser for sendingsforsøk

Per utsendelse100 mottakere
Per sekund1 melding
Per minutt50 meldinger
Per time200 meldinger
Per døgn1 000 meldinger

smtp.domeneshop.no gir en feilmelding hvis du passerer en av disse grensene. Noen epostprogrammer vil vise denne feilmeldingen til deg som bruker, og da vil den se omtrent slik ut:

For mange epost pr dag/Sender rate exceeded, 1300/1d (max 1000)
Max 100 recipients permitted per message

Det vil være mulig å sende nye meldinger så snart tid har gått slik at ingen av grensene lengre er overskredet.

Fordi grensen per utsending er rausere enn grensen per minutt, så er det mulig å støte på begrensningen per minutt før man får sendt ut til 100 samtidige. Løsningen er da å holde seg under 50 samtidige for å være helt sikker.

Dersom en epostbruker eller en enkeltkunde står for store og/eller gjentatte overskridelser av grensene, og/eller dette medfører redusert tjenestekvalitet for andre brukere av smtp.domeneshop.no eller webmail, så kan vi også bli nødt til å sperre tilgang i en lengre periode, eller legge inn særegne begrensninger for kunden, slik at andre kunder er sikret normal bruk.

De ovenstående begrensningene gjelder ordinær epost som er tillatt i henhold til våre vilkår, og som altså er tillatt i henhold til de første avsnittene på denne siden.

Enhver form for markedsføring, nyhetsbrev o.l. må også selvsagt ikke foregå via smtp.domeneshop.no, og må i tillegg følge våre ordinære vilkår, herunder kravet om eksplisitt forhåndssamtykke fra mottaker, uavhengig av mengden epost som sendes.


Alternative tjenester

Hvis du har behov for større antall utsendelser, og/eller mer kontroll over utsendelsene, anbefaler vi at du bruker en leverandør som spesialiserer seg på masseutsendelser.

Som eksempler nevner vi følgende norske, seriøse leverandører:

Telenor har egen eposttjeneste for sine bedriftskunder, hvor masseutsendelse/markedsføring er tillatt.

Azure-kunder kan bruke Exchange-tjeneste fra Microsoft. Se Microsofts egen info om dette.

Amazon-kunder kan bruke Amazon SES.

MessageBird og flere andre tilbyr SMTP-tilgang og/eller APIer.


Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern