Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvordan kan jeg passordbeskytte en katalog?
For å få til dette, må du ha Unix shell (webhotell Medium eller større). Gjør følgende: (Ikke inkluder anførselstegn når du kjører kommandoene)

 1. Logg inn på webhotellet ditt med SSH, med et program som f.eks PuTTY eller SecureCRT (Windows), Terminal (MacOS).

 2. Lag en tom fil som heter .htpasswd, gjør dette ved å kjøre "touch .htpasswd"

 3. Du trenger nå å finne pathen, eller hjemmeområdet til webhotellet, du kan gjøre det ved å kjøre kommandoen "echo $HOME" som viser hvilken mappe hjemmeområdet ditt er i. Du finner også dette via kontrollpanelet på våre sikre websider, både ved å gå inn på webhotellets hovedadresse og i oversikten over diskbruk.

  Erstatt /home/1/m/mittnavn/ i de følgende eksemplene med det som er det faktiske hjemmeområdet.

 4. htpasswd -csb /home/1/m/mittnavn/.htpasswd brukernavn passord

  Vær oppmerksom på at kommandoen overskriver .htpasswd om den allerede eksisterer.

  For å legge til et annet brukernavn og passord, kjør følgende kommando:

  htpasswd -sb /home/1/m/mittnavn/.htpasswd brukernavn passord
  
 5. Opprett en fil som heter .htaccess på din datamaskin og legg inn denne teksten, bytt ut "/home/1/m/mittnavn/.htpasswd" med den faktiske plasseringen av din .htpasswd

  <Limit GET POST>
   Order deny,allow
   AuthType Basic
   AuthUserFile /home/1/m/mittnavn/.htpasswd
   AuthName "Password protected area"
   Require valid-user
  </Limit>
  
 6. Last opp .htaccess til webhotellet ditt og plasser den i en mappe som trenger passordbeskyttelse. Du kan kopiere .htaccess til flere mapper.

Av sikkerhetsgrunner er det viktig at navnet på passordfilen er ".htpasswd", og at den er plassert om mulig utenfor "www"-mappen på webhotellet. Innholdet av filene .htaccess og .htpasswd er ikke synlige via WWW om du ikke overstyrer dette i .htaccess

For mer info om passordbeskyttelse med Apache, se her:

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern