Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Sikre kontaktskjema i Joomla

I Joomla finnes det en standardkomponent Contacts (com_contact) for å opprette kontaktskjemaer. Disse kontaktskjemaene er satt opp (som standard) til å la utfyller få tilsendt en kopi av det utfylte skjemaet.

Dette i kombinasjon med at utfyller står fritt til å bestemme hvilken epost-adresse denne kopien skal sendes til, gir mulighet for hvem som helst å bruke et slikt kontaktskjema til å sende spam til vilkårlige mottakere.

Dersom du bruker kontaktskjemaer i Joomla på dine websider, så denne funksjonaliteten skrus av. I tillegg anbefaler vi at du aktiverer CAPTCHA (menneskesjekk) i Joomla ved å følge instruksen her.

For å sørge for at dine kontaktskjemaer ikke kan misbrukes for å sende spam, følg instruksene under.


  1. Logg inn i administrasjonssidene til Joomla

  2. I menyen på toppen, velg SystemGlobal Configuration

  3. I menyen til venstre, velg Contacts og deretter Form-fanen.

  4. Sett alternativet Send Copy to Submitter til Hide

  5. Klikk på Save for å lagre endringene

I tillegg må du kontrollere at de enkelte kontaktskjemaene du tidligere har opprettet ikke har spesifisert egen innstilling for dette alternativet. Det gjør du slik:

  1. I menyen på toppen, velg ComponentsContactsContacts

  2. Klikk på det aktuelle kontaktskjemaet

  3. Trykk på fanen Form og pass på at alternativet Send Copy to Submitter er satt til Use Global (Hide) eller Hide

  4. Trykk Save

  5. Dersom det er flere kontaktskjemaer opprettet må du gjøre punkt 2-4 for samtlige skjema.

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern