Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Kan jeg kjøre egne cron-jobber?
Ja, dersom du vet hva du gjør, kan du kjøre cron-jobber for å vedlikeholde tjenester på ditt webhotell. Dette SOS-punktet gjelder altså avanserte brukere med basiskompetanse på Unix-shell.

Vi hjelper deg ikke med å sette opp cron-jobber. Hvis du ikke selv vet hvordan du lager eller vedlikeholder cron-jobber, vær vennlig å ikke kjør disse på våre maskiner.


Minimumskrav

Du må ha et webhotell med Unix shell-tilgang hos oss.

Du eller den som skal gjøre dette, må ha grunnleggende basiskunnskap om Unix-shell, bl.a. men ikke begrenset til:

  • man-kommandoen
  • crontab-kommandoen
  • crontab-filformatet
  • redirect av STDOUT og STDERR
  • generell feilhåndtering

Er noen av disse begrepene ukjente for den som skal ordne cron-jobber, så mangler dessverre den nødvendige basiskunnskapen.

Alle cron-jobber settes opp på login-serveren shell.domeneshop.no.


Begrensninger

  • Ressursbruk for CPU, minne (RAM), diskaksess (IO), båndbredde, database osv. må være konservative
  • Jobber bør ikke kjøre hyppigere enn hvert 10. minutt, unntaksvis hvert 5. minutt, men aldri hyppigere
  • jobber som er ressurskrevende, spesielt for disk og database, må kjøre vesentlig sjeldnere, f.eks. hver time

Vi forbeholder oss retten til å fjerne, sperre eller endre hyppigheten på cron-jobber som vi mener utgjør en risiko for ytelsen eller stabiliteten for våre tjenester.


Vanlige feller og feil

Feil rekkefølge på time og minutt i crontab

I crontab-filformatet er rekkefølgen MINUTT først etterfulgt av TIME, ikke omvendt. Følgende kjører fire minutter over hver time:

4 * * * * php /home/1/m/mittnavn/bin/phpjobb.php > /dev/null 2>&1

Mens følgende kjøres hvert eneste minutt mellom kl. 04.00 og 05.00:

* 4 * * * php /home/1/m/mittnavn/bin/phpjobb.php > /dev/null 2>&1

Feil med cron-jobb lager epost

Hvis en cron-jobb lager output eller feiler på en eller annen måte, så vil den generere epost til deg på vår login-tjener. Det kan bli mange slike meldinger dersom cron-jobben din går ofte. Du kan lese denne eposten via SSH, f.eks. med programmet mutt eller mail. Husk å slette meldinger som du har lest og ikke lenger trenger.

Hvis du ønsker å ignorere alle feilsituasjoner som kan oppstå med cron-jobber, legg inn følgende linje (uten mellomrom foran teksten) øverst i din crontab:


MAILTO=""

Hvis du ønsker å motta alle slike meldinger til en epostadresse, så kan du angi din epostadresse mellom anførselstegnene. Meldingene sendes fra avsender mittnavn@shell.domeneshop.no.

MAILTO="mittnavn@mittnavn.example"

Blir det mange slike feilmeldinger som du ikke ser på, så kan vi bli nødt til å sette opp en videresending av feilmeldinger til din epostadresse slik at du blir klar over problemene.


© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern