Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvordan fungerer brukerstyrt filtrering av e-post?

Domeneshop tilbyr brukerstyrt filtrering av e-post. Det innebærer at du har kontroll på hvordan din innkommende e-post organiseres og filtreres.

All administrasjon av e-postfiltrering gjøres via webmailen, men eventuelle regler og filtre du legger inn her vil automatisk gjelde på tvers av alle dine e-postklienter uavhengig av om du bruker webmailen eller ikke.

For å komme i gang, logg inn i webmailen med ditt e-postbrukernavn og passord og klikk deg inn på InnstillingerFiltre (enkle).


Justere terskel for spamfilter

All e-post som mottas av Domeneshops e-posttjenere vil bli sendt gjennom en rekke spamfiltere som til slutt produserer en tallverdi (en såkalt spamscore). Desto høyere scoren er, desto mer sannsynlig er det at meldingen er uønsket, eller spam.

Om du opplever å motta mye spam, eller om du opplever at legitim e-post havner i spamboksen kan du justere hvor aggressivt spamfilteret skal være, altså hvor høy spamscore som må til før noe blir filtrert til spamboksen.

Om du er nysgjerrig på hvilken spamscore en melding har fått kan du se dette i meldingshodene for hver enkelt melding. I webmailen ser du det ved å klikke på MerVis kilde) og rulle ned til du finner X-Spam-Score, eksempel:

X-Spam-Score: 3.8

En melding med 3.8 i spamscore vil havne i spamboksen om du har valgt lav spamterskel (3), men havne i innboksen med standardverdien (5).


Godkjent- og blokkertlister

Det er mulig å spesifisere godkjente eller blokkerte avsendere. Dette vil overstyre den ordinære spamfiltreringen og sørge for at e-post fra disse avsenderne alltid havner i innboksen (godkjent liste) eller spamboksen (blokkert liste).

Det kan være nyttig å legge til viktige avsendere i listen over godkjente avsendere, slik at du er sikker på at disse meldingene ikke havner å spamboksen av en eller annen årsak.

Om du mottar uønsket e-post fra en avsender som ikke blir fanget opp av vårt spamfilter kan du legge til avsenders e-postadresse i Blokkerte avsendere slik at mail fra denne avsenderen havner direkte i spamboksen din.


Organisering av innkommende e-post til mappe

Det er mulig å automatisk organisere innkommende e-post til mapper, basert på en rekke forskjellige kriterier som emne, avsender, mottaker, osv. For eksempel kan du automatisk flytte alle dine eFaktura-varsler til en egen mappe på din e-postkonto:

Eksempel: Automatisk flytting av e-post fra flere avsendere til egen mappe

Under følger en oppskrift for hvordan du kan sette opp automatisk filtrering av fakturaer, fra flere avsendere, til en mappe Faktura på din e-postkonto, likt eksempelet i skjermbildet over.

 1. Før du kan opprette filteret må du opprette mappen du skal filtrere til, hvis ikke blir meldingene levert til innboksen. For å gjøre dette i webmailen, gå til InnstillingerMapper, og klikk på Opprett oppe til høyre. Gi mappen et fornuftig navn, og klikk Lagre.
 2. Gå til InnstillingerFiltre (avansert) og klikk opprett øverst til høyre for å opprette en ny filterregel. Gi filteret et egnet navn, for eksempel "Filtrering av faktura". Pass på at filteret står som aktivt, og sett Omfang til som treffer en av følgende regler.
 3. Under Handlinger, velg Flytt meldingen til og marker ønsket mappe i mappelisten til høyre.
 4. Deretter, under Regler, kan du nå begynne å legge til kriterier for at meldingen skal filtreres til mappen. Du kan for eksempel legge til de kjente e-postadressene du mottar fakturaer fra, ved å opprette en regel Avsender inneholder, og så fylle inn e-postadressen til avsender. Du kan opprette flere regler ved å klikke på plusstegnet til høyre for regelen:
 5. Til slutt, klikk på Lagre for å lagre filteret ditt. Filteret vil bli aktivt umiddelbart, og vil fungere på all ny innkommende e-post uavhengig av hvilket e-postprogram du bruker til vanlig. I dette eksempelet vil all ny e-post mottatt fra varsel@efaktura.no og faktura@mittnavn.no automatisk havne i mappen Faktura

Avansert: Redigering av filterregler (sieve)


OBS! Merk at kundeservice ikke kan gi støtte på denne typen manuelt redigerte filtere, utover eksemplene gitt på denne siden.

Bak kulissene benytter Domeneshop et lite programmeringsspråk, Sieve, for å definere filtreringsregler for e-post. Sieve har mange flere funksjoner enn det som er tilgjengelig i webmail-grensesnittet.

For å se og redigere de rå sievereglene for din e-postkonto, klikk på HandlingerRediger filtersett over regellisten under Filtre (avansert).

Om du har lagt til e-postadresser i godkjent- eller blokkertlisten vil du se reglene vi har opprettet for dette, samt regelen som håndterer filtrering av mail til spamboksen (spamterskel). Du står fritt til å endre og utvide disse reglene, det påvirker kun din konto.

OBS! Om du legger inn skript med egne regler, så anbefaler vi ikke å redigere regler i det grafiske grensesnittet i webmailen, da dette sannnsynligvis vil føre til at de mer avanserte reglene blir ødelagt.

Eksempler på funksjoner som krever manuell redigering av regler er:

 • Automatisk filtrering basert på dato-variabler, f.eks. månedlige fakturamapper: Faktura/2021/04, Faktura/2021/05
 • Automatisk filtrering av såkalte plussadresser til egne mapper. Om du har e-postadressen kari@mittnavn.no kan du for eksempel registrere deg hos Netflix med kari+netflix@mittnavn.no, og lage filterregel som automatisk filtrerer e-post til mappen netflix. Mappenavnet bestemmes dynamisk av hva som står etter plusstegnet.

  Her er et komplett Sieve-eksempel:

  
  require ["variables","fileinto","subaddress","mailbox"];
  # rule:[Filter to detail folder]
  if address :detail :matches "to" "*"
  {
      fileinto :create "detail/${1}";
  }
     


Av tekniske årsaker er følgende sieve-utvidelser (extensions) utilgjengelige:

 • vacation
 • reject
 • ereject
 • notify
 • enotify

I tillegg er det ikke mulig å videresende e-post (redirect) med sieveregler. Videresendinger må håndteres via e-post-administrasjonen på våre websider av domeneadministrator.


Om du har tilbakemelding eller spørsmål til denne funksjonaliteten, ta kontakt med kundeservice på: kundeservice@domeneshop.no

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern