Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Problemer med å motta e-post

Husk at du kan sjekke om din epost-konto fungerer ved å gå inn på vår webmail-tjeneste (webmail.domeneshop.no)


Internettaksess

Sjekk at du faktisk er koblet opp mot Internett (f.eks. at du kan lese nettaviser som www.aftenposten.no og www.dagbladet.no) før du prøver å feilsøke videre.

Feil innstillinger

Innstillingene i epost-programmet ditt kan være feil. Dobbeltsjekk at du har fulgt oppsettet for ditt e-postprogram her. Noen epost-programmer (bl.a. Outlook) kan endre innstillinger som tidligere har fungert til noe som ikke fungerer dersom du kjører en Windows Update eller andre oppdateringer. Husk at brukernavnet ikke er det samme som e-postadressen. Dersom domenenavnet ditt er mittnavn.no, vil brukernavnet typisk være mittnavn1 eller mittnavn2. Vi anbefaler at du bruker port 993 for IMAP og port 995 for POP3. I begge tilfeller bør SSL kryptering brukes.

Eksempler på oppsett i vanlige e-postprogrammer:

Feilkonfigurert konto

Epost kan være galt konfigurert på www.domeneshop.no. Logg inn på www.domeneshop.no med ditt brukernavn og passord og dobbeltsjekk at epost-oppsettet for det aktuelle domenet er korrekt konfigurert. På venstre side skal det stå epost-adressen (f.eks. meg@mittnavn.no) og på høyre side skal det stå epost-kontoen som meldingene skal gå til (f.eks. mittnavn1) eller en ekstern epost-adresse (f.eks. mittnavn@home.no) dersom eposten din blir videresendt.

IMAP-serveren svarer ikke og det oppstår "timeout"

IMAP-tilkoblingen kan være hindret av brannmur på din PC/Mac, eller hvis du er på kontor-nettverk, i kontorets brannmur.

Sjekk brannmurinnstillinger.

IMAP-serveren kobler fra og gir feilmelding: [UNAVAILABLE] Maximum number of connections from user+IP exceeded (mail_max_userip_connections=10)

Ikke alle epostprogrammer viser denne feilmeldingen korrekt.

IMAP-serveren har en grense på 10 samtidige forbindelser fra en og samme IP-adresse per bruker. Dersom du sitter på et kontor hvor mange PCer deler samme internett-forbindelse og flere leser epost med samme brukernavn gjennom imap.domeneshop.no, så deler dere altså på disse 10 forbindelsene.

Husk at et epostprogram kan bruke flere samtidige forbindelser, f.eks. ved abonnement på synkronisering/overvåkning av mapper. Slik synkronisering/overvåkning bør skrus av. Problemer kan også oppstå dersom flere brukere som kobler til samme konto sjekker epost for hyppig, prøv å sette intervallet til 5 minutter eller lengre.

Bane til rotmappe/root folder

På vår IMAP-server må "Root folder path" / "IMAP path prefix" (Thunderbird: "IMAP Server Directory") være satt til "" (tomt). Se våre spørsmål og svar for oppsett av ditt epost-program for hvordan dette gjøres.

Full epost-konto

Epost-kontoen er full. Du kan gå inn via webmail for å sjekke status og rydde opp.

Brannmur/Antivirus

Dersom du har installert en brannmur eller et antivirus-program (f.eks. Norton Internet Security), så kan disse programmene plutselig finne på å blokkere slik at du ikke får lest eposten din. Prøv å skru av brannmuren eller antivirus-funksjonen og deretter hente epost på nytt.

Nyregistrert eller nylig flyttet domene

Domenet er nettopp registrert eller flyttet. Det kan ta 24-48 timer før alle navnetjenere på Internett har fått med seg at domenet er registrert eller flyttet, og dermed at eposten vil fungere riktig. Vent 24 timer og prøv igjen.

Spesialtegn

Dersom du har et domenenavn med æ, ø, å eller andre spesialtegn (såkalt IDN), men epost-programmet til avsenderen ikke støtter dette, kan du få problemer. Se nærmere forklaring her.

Deaktivert domene

Dersom domenet er deaktivert vil epost bli avvist, og avsender vil få en feilmelding. Epost vil normalt fungere dagen etter at betaling er registrert mottatt via BBS.

Forsinket epost-leveranse

Meldingen er bare forsinket. Det er ingen måte å garantere leveringstidspunkt for epost, og selv om epost vanligvis leveres i løpet av få minutter, så kan det i sjeldne tilfeller ta flere timer, av og til dager, før eposten kommer fram. Dersom det tar mer enn 4 timer, er det imidlertid vanlig at avsender får en autogenerert melding tilbake om at eposten er blitt forsinket og vil bli forsøkt levert senere.

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern