Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvorfor synkroniserer ikke mappene mine?

NB! Merk at dette punktet kun gjelder hvis du har satt opp epost-kontoen din med IMAP. Vi anbefaler at du bruker IMAP som kontotype hvis du ønsker at epost skal synkroniseres mellom dine enheter.

Hvis du opplever at epost du sender eller sletter ikke legger seg i riktig mappe, eller at dine sendte elementer ikke synkroniserer seg mellom dine enheter eller vår webmail, så kan dette ofte skyldes at dine epost-programmer ikke er satt opp til å bruke de samme mappene for disse formålene. Forskjellige epost-programmer oppretter ofte egne mapper som de bruker. Du bør altså kontrollere at dine epost-programmer er satt opp til å bruke de samme spesialmappene.

Vår webmail er satt opp til å bruke mappene Sent, Trash, Drafts og Spam for henholdsvis Sendte elementer, Slettede elementer, Utkast og Søppelpost. Hvis du i tillegg til epost-program også bruker vår webmail anbefaler vi derfor at du setter opp ditt epost-program til å bruke disse mappene.

En annen årsak som kan forårsake problemer med synkronisering av epost-mapper er hvis innstillingen for IMAP-kontobaneprefiks (IMAP path prefix) er satt til å være "INBOX". Hvis det er tilfellet, så må denne verdien fjernes.

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern