Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hva er "fulle headere"?
"Headere" er meta-informasjon om en gitt epost som sendes sammen med denne eposten. Hvis noen ber om "fulle headere", så betyr det at de vil ha alt som finnes av slikt informasjon, og ikke bare det som normalt vises:

  • From/Fra - Avsender og avsenders epost-adresse (kan forfalskes)
  • To/Til - Mottaker(e) og mottaker(e)s epost-adresse(r) (kan forfalskes)
  • Subject/Emne - Hva meldingen handler om
  • Date/Dato - Tidspunkt meldingen ble sendt (kan forfalskes)

Disse er altså ikke nok til å kalles "fulle headere".

I tillegg pleier nemlig epost-programmene å skjule en del teknisk informasjon, eksempelvis:

  • Received - Informasjon fra epost-servere som meldingen kan ha passert gjennom
  • Message-ID - Unik meldingsidentifikator
  • In-Reply-To - Finnes i svarmeldinger, referanse (Message-ID) til meldingen det ble svart på
  • References - Finnes i noen svarmeldinger, referanse (Message-ID) til meldingen det ble svart på

Det er mange andre slike headere. Det er denne informasjonen teknikere trenger for å spore problemer med meldinger, for eksempel for å finne ut hvor spam kommer fra, hvorfor en melding ikke kommer fram, osv.

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern