Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvem kan registrere et domenenavn?
For domeneregistrering under .no gjelder følgende betingelser:
  1. Søkeren må være en privatperson over 18 år bosatt i Norge eller en organisasjon/et firma som er registrert med eget 9-sifret organisasjonsnummer i Enhetsregisteret i Brønnøysund. Også enkeltmannsforetak, foreninger og lag kan registrere domenenavn, dersom de har eget organisasjonsnummer. (Registrering i Enhetsregisteret er gratis for disse organisasjonstypene.)
  2. Enkelte organisasjonstyper kan ikke registrere .no-domener selv om de har eget organisasjonsnummer. Dette gjelder bl.a. underenheter, utenlandske enheter, tingsrettslige sameier, og organisasjoner av typen "Annen juridisk person". En fullstendig liste over organisasjonsformer som kan registrere .no-domener finner du her.
  3. Det tillates 100 domenenavn per innehaver direkte under .no for organisasjoner og 5 domener direkte under .no for privatpersoner, samt 5 domenenavn under hvert av de geografiske subdomenene (.oslo.no, .bergen.no, osv.)

For domeneregistrering under subdomenet .priv.no er kravene at man er:

  1. Over 18 år
  2. Bosatt i Norge
  3. Registrert i Folkeregisteret med fødselsnummer

For domeneregistrering under .eu må man ha en adresse i et EU-land eller et av EØS-landene (Norge, Island og Liechtenstein). For domeneregistrering under .fr og .it må man ha adresse i EU, EØS eller Sveits.

For de andre toppnivå-domenene som Domeneshop tilbyr gjelder ingen slike begrensninger. Her kan både organisasjoner og privatpersoner søke, og det er ingen begrensning i antall domenenavn per søker.

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern