Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hvordan bruker jeg CGI-scripts?
Dersom du har webhotell Medium eller større, har du også tilgang til å kjøre CGI-script.

Et CGI-script er et lite program som kjøres på webserveren, og som kan lage forskjellig HTML-kode hver gang avhengig av input-parametrene.

Hos oss kan du lage CGI-scripts i bl.a. Perl (/usr/bin/perl), Python (/usr/bin/python), Ruby (/usr/bin/ruby) og Bash (/bin/bash).

Obs: Django, Ruby on Rails og andre egne webserver-moduler verken tilbys eller støttes.

CGI-scriptene kan ligge i hvilken som helst katalog (ikke bare /cgi-bin), men de må slutte på ".cgi", ikke ".pl" eller noe annet.

Alle CGI-scriptene og katalogene/mappene de ligger i må dessuten ha riktige rettigheter ("chmod 0750 filnavn" eller "chmod u=rwx,g=rx filnavn" fra Unix shell). Av sikkerhetshensyn vil det ikke fungere dersom andre enn eier har skrivetilgang til CGI-filer.

Her er et eksempel på et CGI-script skrevet i Perl, og her er kildekoden.

Hvis du i et CGI-script trenger å oppgi fullstendig sti til filområdet ditt, så bruk /home/1/m/mittnavn/www/, der "mittnavn" er FTP-brukernavnet ditt, husk å erstatte "1/m" med riktig tall for ditt filområde og første bokstav i FTP-brukernavnet. Denne informasjonen finner du under "Webhotellets hovedadresse" på domeneshop.no.

OBS! CGI-scripts må lagres med Unix linjeskift (LF), ikke DOS/Windows (CR/LF). De fleste FTP-klienter har støtte for å konvertere under overføring, og mange av de gode teksteditorene støtter det også (TextPad, BBEdit, Emacs, UltraEdit).

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern