Spørsmål og svar

Tilbake
Hvordan logger jeg inn i Unix shell?
Dersom du har webhotell Medium eller større, har du også tilgang til Unix shell. Bruk SSH mot login.domeneshop.no. Brukernavn og passord er de samme som for FTP. Hvis du ikke har et SSH-program, så kan du f.eks laste ned et av disse gratis:

  • PuTTY: kryptert innlogging for Windows med SSH
  • OpenSSH: kryptert shell/filoverføring for Unix og MacOS

I MacOS, Linux og andre unix-liknende systemer kan avanserte brukere logge inn via et terminalprogram (Terminal.app, GNOME Terminal, o.l.) med kommandoen ssh. Hvis brukernavnet er mittnavn, så vil det da se slik ut:

ssh mittnavn@login.domeneshop.no

SSH-fingerprint

Ved første oppkobling vil ditt SSH-program varsle deg om at du kobler deg til en ukjent server, og vise fram det som kalles for SSH-fingerprint. Dette brukes for å verifisere at man har koblet til riktig server. Her er våre:

php-shell.domeneshop.no (login.domeneshop.no / ssh.domeneshop.no / shell.domeneshop.no)

Debian 9 Stretch med PHP 7.3 og 7.4.

256-bit ECDSA (SHA256): Ua7OlwiGnhV7jC1lMZr5MX/A1CTsyKsuCjfjcTullEM
256-bit ECDSA (MD5): f2:99:12:8f:46:b3:65:3d:2a:80:ef:c9:b7:9d:b1:ed
256-bit ED25519 (SHA256): IN9qRR9r3flRHrhQ6Hg+fIJuYpa+yxC1QvceruWnT94 
256-bit ED25519 (MD5): 05:1d:cc:2a:d2:e1:04:1f:8e:4b:f5:fe:a3:06:a4:0d
2048-bit RSA (SHA256): rCt+v0fMsUPUDqaUNdrgPt8dJ+HmVqXjBlM2QH91TxY
2048-bit RSA (MD5): 0f:35:cc:07:48:33:d8:9e:ce:73:0c:0a:39:de:be:b2

scp.domeneshop.no / sftp.domeneshop.no

Kun til SCP/SFTP, ikke SSH. Her støttes ikke ED25519.

1024-bit DSA (MD5): c1:bf:1e:6f:21:b9:65:24:92:50:b6:1a:8e:3f:d6:e0
256-bit ECDSA (MD5): 63:05:c1:45:d7:9b:a0:77:80:ea:8c:d2:6b:82:4a:03
256-bit ECDSA (SHA256): M2gRi/UErYL3/ZW8oumpdZ08qx/5Do9eH5iVHwCM7KA
256-bit ECDSA (SHA256, FileZilla): M2gRi/UErYL3/ZW8oumpdZ08qx/5Do9eH5iVHwCM7KA=
2048-bit RSA (MD5): 6a:9d:7d:ee:e4:9a:a3:26:90:a4:b5:1c:ea:d4:d8:28
2048-bit RSA (SHA256): RHq/z1yca8CXL89ZORqN6u3CovMnUo1QTEAnYNTyBxA=

Se også:

Stikkord:  

Innholdsfortegnelse

© 2021 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern