Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hva er statisk IP-adresse for webhotell?
Statisk IP-adresse betyr at vi ikke endrer den eksterne IP-adressen for ditt webhotell uten å informere domeneadministrator. OBS: IP-adressen må endres for aktivering av Let's Encrypt eller andre HTTPS-løsninger!

Merk at ved aktivering av statisk IP-adresse vil IP-adressen til ditt webhotell endres til den nye statiske IP-adressen. Dersom dere bruker ekstern DNS-leverandør må denne oppdateres. Dere må altså passe på at dere har anledning til å gjøre endring av IP-adresse hos deres DNS-leverandør ved endringstidspunktet.

IP-adressen er fremdeles delt med flere kunder, du er ikke alene om adressen, og den brukes ikke for utgående trafikk.

Den eneste grunnen til å aktivere statisk IP-addresse er dersom du har en navnetjener som ikke kontrolleres av oss, men ønsker å koble din eksterne DNS med et webhotell hos oss.

Begrensninger og ulemper

  • Dersom HTTPS skrus på eller av, endres IP-adressen innen 1 time av endringen.
  • Dersom IP-adressen må endres av andre årsaker, vil domeneadministrator få varsel på 2 uker, etter det vil adressen endres uavhenging om endringen er utført på ekstern eller interne navnetjenere.
  • Vi kan ikke flytte webhotellet fra en server til en annen ved systemoppgraderinger, for å forbedre kapasiteten, eller andre tekniske behov.

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern