Spørsmål og svar

Tilbake
PHP 5.6, hvordan fungerer det hos Domeneshop?

Dette punktet i våre spørsmål og svar inneholder informasjon beregnet på både ikke-tekniske og tekniske brukere og utviklere.

Fra 2017-01-15 til 2017-06-01 oppgraderte vi alle våre kunder til PHP 5.6. Oppgraderingen til PHP 5.6 var kostnadsfri.

PHP 5.6 var standard for alle webhotell medium eller større som er opprettet etter 2017-01-15 og fram til mai 2018.

Fra 2018-09-01 til 2018-12-12 faset vi ut støtten for PHP 5.6.

2018-12-12 utførte vi automatisk oppgradering av alle webhotell med PHP 5.6 til 7.2 for kunder som ennå ikke hadde oppgradert til 7.1 eller 7.2

Fram til 2018-12-31 hadde kunder mulighet til å midlertidig nedgradere til PHP 5.6 for å oppdatere sin programvare.

Nedenstående dokumentasjon er beholdt av historiske årsaker.


Hvis du opplever problemer du mener skyldes våre innstillinger eller mangler på våre servere, sjekk først at du har programvare som takler PHP 5.6, og at tipsene nedenfor ikke hjelper, før du eventuelt kontakter kundeservice.

Oversikt


Når kommer PHP 5.6 i ordinær drift?

PHP 5.6 er i ordinær drift etter 2017-01-15.

Hva besvarer dette SOS-punktet?

Denne siden forsøker å dekke en del av de tingene vi tror det vil være spørsmål om, eller som vi har fått spørsmål om. Vi oppdaterer denne løpende.

Hva er forskjellene mellom de gamle og de nye webserverne?

  • Operativsystemet på alle de nye webserverne er kjører Debian 8 Jessie, opp fra Debian 7 Wheezy.

  • Apache er oppgradert fra Apache 2.2 til Apache 2.4. Dersom du bruker egen .htaccess-fil (spesielt aksesskontroll) på ditt webhotell, så kan det hende at denne må oppdateres. Se Apache-dokumentasjonen for mer informasjon.

  • Vi bruker nå uWSGI for å kjøre PHP, i stedet for suPHP (mod_suphp).

Hva er forskjellen mellom PHP 5.5 og PHP 5.6?

Det er ingen større forskjeller mellom PHP 5.5 og PHP 5.6 hos Domeneshop. Se PHP-dokumentasjonen for detaljert informasjon om endringer.

PHP-konfigurasjonen på 5.6 er stort sett lik med 5.5, med unntak av:

  • Vi bruker MySQL-driveren mysqlnd (MySQL Native Driver). Med gammel php.ini kan du derfor få feilmelding om "mysql connection", "mysql driver", eller "mysqli driver".
  • I PHP 5.6 er standardtegnsettet (default_charset) endret fra å være udefinert, til UTF-8. Det kan ha konsekvenser dersom HTML-koden på dine websider er lagret i et annet tegnsett, eller definerer et annet tegnsett i <meta>-taggen, da tegnsettet i PHP vil ha presedens.
  • Egne php.ini filer må ligge på roten i brukerens hjemmekatalog eller docroot (mappen det pekes til når man bruker skjult www-videresending).
  • Endringer av .user.ini og php.ini registreres ikke umiddelbart, men etter henholdsvis 5 og 30 minutter.
  • Støtte for IonCube Loader og Zend Guard Loader kan aktiveres på kontrollpanelet for webhotellet. Det vil da ikke være mulig å bruke egen php.ini. Dette er å foretrekke fremfor å fortsette å bruke egne php.ini-filer og egne tillegg.

Hva fungerer ikke på PHP 5.6-webserverne?

Det aller meste av programvare som kjører fint i PHP 5.5, vil også kjøre i PHP 5.6. Sjekk med din programvareleverandør dersom du er usikker på om din programvare støtter PHP 5.6.

Du kan få feilmelding om MySQL, "mysqli" e.l. hvis du har gammel php.ini, denne filen må i så tilfelle fjernes.

For egen kode, se PHP-dokumentasjonen for hvilke endringer som ikke er bakover-kompatible med PHP 5.5.

Dersom du bruker egne moduler eller utvidelser i PHP 5.5, så må disse sannsynligvis oppgraderes for å være kompatible med PHP 5.6. Dette gjelder blant annet (med ikke utelukkende) IonCube Loader og Zend Guard Loader. Støtte for IonCube Loader og Zend Guard Loader skal helst aktiveres via kontrollpanelet for webhotellet.

Kan jeg bytte tilbake til PHP 5.5 dersom PHP 5.6 ikke fungerer?

Nei. PHP har avsluttet sikkerhetsoppdateringer for PHP 5.5, noe som gjør det umulig for oss å støtte og drifte PHP 5.5 videre.

Kan jeg teste/bruke PHP 5.6 på shell.domeneshop.no/via SSH?

Ja, du kan bruke php56-shell.domeneshop.no så lenge vi tilbyr PHP 5.6. For å teste påfølgende versjon, PHP 7, bruk php70-shell.domeneshop.no.

Hvor lenge vil dere støtte PHP 5.6?

Vi kommer til å støtte PHP 5.6 til 30. november 2018. Hvis du ikke oppgraderer selv, så blir webhotellene med PHP 5.6 automatisk oppgradert 12. desember 2018.

PHP-programmet mitt virker ikke, hva kan være galt?

Se Hvordan kan jeg se PHP-feil/debugge PHP-kode? for hjelp med feilsøking i PHP.

Bruker du WordPress eller Joomla, kan du lese mer om feilrapportering i respektive programvare her

Kjente problemer etter oppgradering

Dersom du opplever problemer etter oppgradering, sjekk denne stikkordlisten for vanlige problemer og løsninger.

"Error establishing a database connection"

Slett gammel php.ini.

"The mysqli extension is missing"

Slett gammel php.ini.

Silverstripe fungerer ikke

Slett mappen silverstripe-cache på webhotellet ditt.

"Internal Server Error - The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request"

Dette skyldes som regel ugyldige .htaccess-regler etter oppgradering til Apache 2.4. Forsøk å fjerne .htaccess filen på webhotellet. Dersom det fungerer, gå gjennom filen din og sjekk https://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html for en oversikt over det som har forandret seg.

En vanlig årsak er FilterProvider, som har endret syntaks.

Norske tegn vises som spørsmålstegn eller ikke i det hele tatt

default_charset er i PHP 5.6 definert til UTF-8. Hvis du har innhold i Latin-1 (ISO 8859-1) eller andre gammeldagse tegnsett, så vises disse feil. Du kan enten konvertere innholdet til UTF-8, eller sette default_charset="" i .user.ini

Egen ErrorDocument fungerer ikke for PHP-filer, men fungerer for andre filer

Alle filnavn som slutter på .php håndteres av uWSGI, Apaches ErrorDocument vil aldri slå til for slike filer.

Se også:

Stikkord:  

Innholdsfortegnelse

© 2019 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern