Spørsmål og svar

Tilbake
Hvordan leser jeg epost med Apple Mail "Snow Leopard" (IMAP)?
Slik setter du opp en ny IMAP epost-konto i Apple Mail i MacOS 10.6 "Snow Leopard":

Før du begynner noterer du deg epost-adresse, brukernavn og passord for kontoen som skal settes opp. Dette finner du i kontrollpanelet på www.domeneshop.no/login, eller du får det fra din systemansvarlig dersom det ikke er du selv som administrerer domenet som epost-adressen ligger under.

Start programmet Mail. Hvis det er første gang du starter Mail vil du bli spurt om å sette opp en ny epost-konto, hvis ikke må du først gå inn i "Mail" menyen, velge "Valg" fra menyen, og velge fanen "Kontoer". Da får du frem en liste over de epostkontoene som er konfigurert.

Trykk på "+"-tegnet helt nederst til venstre i vinduet for å legge til en ny epostkonto. Velg "IMAP" i feltet for kontotype.

Når du har fyllt ut alle feltene, trykk på "Fortsett", og fyll inn informasjon for innkommende eposttjener.

Dersom du skal bruke smtp.domeneshop.no som tjener for utgående epost (SMTP), så må det krysses av for "Bruk godkjenning". SSL kan være på for både innkommende epost (IMAP) og utgående epost (SMTP).

Dersom du har problemer med å sende eller motta e-post bør du gå inn i "Mail" menyen, velge "Valg" fra menyen, og velge fanen "Kontoer" og se over innstillingene for tjenernavn, brukernavn og passord der:

Ved problemer med sending av epost via smtp.domeneshop.no, gå inn på innstillingenene for "Utgående epost-tjener", velg innstillingen for den aktuelle kontoen, kryss av for "bruk tilpasset port", portnummeret ved siden av settes til 587, passord-godkjenning må være valgt og bruk samme brukernavn og passord som for henting av epost.

Ved problemer med henting av epost, gå inn på "Avansert" for den aktuelle kontoen og kontroller at "Utgang" (portnr) er satt til 993 (eller 143 hvis det ikke er krysset av for å bruke SSL) og godkjenning er satt til passord. Dobbeltsjekk også at feltet "IMAP-kontobaneprefiks" er tomt.

Enkelte endringer av innstillinger i Apple Mail trer ikke i kraft før neste gang programmet startes. Ved endring av instillinger kan du derfor avslutte programmet helt og starte det opp på nytt igjen for at de nye innstillingene skal tre i kraft.

Stikkord:  

Innholdsfortegnelse

© 2019 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern