Spørsmål og svar

Tilbake
Stikkord:  

Hva er forskjellen på en epost-adresse og en epost-konto?
En epost-konto kan sammenlignes med en meldingsboks eller en postkasse. Det er et sted der meldinger kan leveres, og der brukere kan logge inn og hente og lese meldinger. Epost-kontoer hos Domeneshop for domenenavnet mittnavn.no vil typisk ha navn på formen mittnavn1, mittnavn2, osv. Du kan ikke selv velge navn på epost-kontoene, de blir automatisk generert ved opprettelse.

En epost-adresse er en adresse man kan sende epost til. I kontrollpanelet på domeneshop.no/login kan du spesifisere hvilke epost-adresser som skal peke til hvilke epost-kontoer. Navnet på epost-adressen, dvs. det som står foran @-tegnet, bestemmer du selv. Flere forskjellige epost-adresser kan gå til den samme epost-kontoen, f.eks. kan du sette opp at både post@mittnavn.no, fornavn@mittnavn.no og fornavn.etternavn@mittnavn.no skal gå til epost-kontoen mittnavn1. Meldinger sendt til de tre epost-adressene vil dermed alle bli levert i den samme "postkassen". Tilsvarende kan man spesifisere at en epost-adresse skal gå til flere epost-kontoer, f.eks. en epost-liste til alle ansatte i en bedrift.

Hos Domeneshop får du ubegrenset antall epost-adresser, men begrenset antall epost-kontoer (20-200). Normalt holder det med én epost-konto per person som skal motta epost.

Se også:

© 2024 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern