Vi får ofte spørsmål om hvor mye noen som skal selge et domene kan ta for domenet. Dette er et ekstremt vanskelig spørsmål, verdien varierer fra domene til domene, hvem som vil ha det og hvem som skal selge det.

Det er ingen standard pris for hva et domenenavn er verdt når man skal selge det videre til noen andre. Noen domener gis bort, andre selges for mye penger. Domenenavnet nav.no ble solgt for 4,3 millioner kroner av et arkitektfirma til Staten da NAV ble opprettet. Domenenavnet tandberg.com ble solgt for ca 9 millioner kroner etter en årelang strid i rettsapparatet.

En generell anbefaling er at hvis man skal selge domene, så må man ikke gå i underskudd på det. Høres kanskje enkelt ut, men hvis du har din private epost adresse der så vil du bruke mye tid på å endre e-post adresser på diverse nettsider og tjenester. Ikke minst informere bekjente om ny epostadresse. Hvis det er et firma må det endres for alle med epostadresse og så må du finne ut hvor mye det vil koste å endre profileringsartikler, reklame og eventuell rebranding.

For kjøp eller salg av domener i Norge anbefaler vi at kjøper og selger lager en skriftlig avtale som begge signerer på før penger betales og domenenavnet overføres. Under finner du et utkast til avtale mellom kjøper og selger av et domene. For kjøp og salg av domener med utlendinger anbefaler vi å benytte den uavhengige domenevideresalgstjenesten sedo.com, da dette vil gi økt trygghet for både kjøper og selger.


Kontrakt om overtagelse av domenet **.no

  1. Denne kontrakten er inngått av ** AS (kjøper), og ** AS(selger). Kontrakten gjelder retten til domenet .no. Domenet overdras fra eier til kjøper for *** NOK(fem tusen norske kroner).
  2. Alle signerte papirer i forløpet skal sendes til e-post bla@**.no. Alle papirer i forbindelse med overføringen av domenet skal være korrekt utfylt og levert inn til Norid via de respektive registrarer innen de gjeldende tidsfrister.
  3. Salget anses som avsluttet etter at domenet er flyttet til kjøpers konto blabla@.no hos domeneshop.no og ** AS står som juridiske eiere av **.no i databasen til Norid. Kjøper overfører så kjøpesummen til selgers kontonummer **..***** samme dag.
  4. Kjøper overtar alle rettigheter til domenet **.no.
  5. Domenet **.no skal være fri for heftelser, skal kunne benyttes fritt av kjøper til hvilket formål kjøper ønsker, uten at nåværende nettside, webhotell, registrartjeneste eller andre kostnadskrevende eller kontraktsbundene løsninger står til hinder for dette. Det er selgers ansvar å avslutte enhver avtale som legger føringer for bruken av- eller kostnader vedrørende dette domenet.
  6. Selger bekrefter herved at det ikke foreligger krav om overføring av domenet til en tredjepart som hevder å være domenets rettmessige eier. Selger bekrefter også herved at det heller aldri tidligere har forekommet slike krav knyttet til **.no.
  7. Kjøpesummen er konfidensiell.
Dato og kjøpers underskrift Dato og selgers underskrift