Spørsmål og svar

Tilbake
Hvordan unngår jeg å motta spam?
Såkalt spam, junkmail eller uønsket reklamepost er et økende problem på Internett. Dessverre finnes det ingen 100% sikker metode for å skille spam fra annen epost, så den beste måten å unngå å motta spam på, er å unngå at epost-adressen din faller i gale hender. Du bør f.eks. unngå å oppgi epost-adressen din på din hjemmeside, fordi det finnes programmer som automatisk søker gjennom websider på jakt etter nye epost-adresser.

Hva om noen har fått tak i epost-adressen min og sender til den likevel?

De fleste epost-programmer inneholder mulighet for å filtrere meldinger etter ulike kriterier, slik at du f.eks. kan legge inn avsenderadressene til alle dem du ønsker å motta epost fra, mens resten havner i en egen folder. Dette fungerer godt dersom du har få personer som vanligvis sender deg epost, men fungerer heller dårlig hvis du vanligvis mottar epost fra mange personer og/eller er medlem av flere mailinglister.

Hva gjør Domeneshop for å hindre spam i å nå meg?

Vi bruker svarteliste fra bl.a. Spamhaus og spam.fail. Noen eposttjenere blir derfor fullstendig nektet tilgang til vårt nettverk.

På våre eposttjenere bruker vi i tillegg spamfilteret SpamAssassin.

SpamAssassin identifiserer spam ved hjelp av lister over kjente spam-servere og analyse av selve epost-meldingen, og håndterer deretter meldingene på følgende måter:

  1. Dersom SpamAssassin er sikker på at meldingen er spam, så blir den avvist. Mellom 75% og 90% av alle meldinger er slik spam.
  2. Dersom SpamAssassin er ganske sikker på at meldingen er spam, så blir den mottatt, men markert som spam med en egen epost-header.
  3. Dersom SpamAssassin ikke tror at meldingen er spam, så blir den mottatt, og den blir ikke markert som spam.

SpamAssassin fungerer svært bra, og klarer å markere ca. 90% av den spammen som kommer gjennom. Det er svært få falske positiver, og nesten ingen legitim epost som blir avvist.

Hvordan kan jeg utnytte SpamAssassins markering av mulige spam-meldinger?

For å bruke SpamAssassins markeringer, må du sette opp epost-programmet ditt til å filtrere alle meldinger som inneholder headeren "X-Spam-Flag: YES". La epost-programmet flytte disse til en egen folder som du kaller "spam", så kan du f.eks. en gang i uken gå igjennom denne folderen og se om det har lurt seg inn noen meldinger der som ikke er spam. Dersom du bruker vår webmail, er ikke slik spamfiltrering til Spam-mappen automatisk skrudd på som standard. Du kan skru på dette under "Innstillinger".

I tillegg til "X-Spam-Flag" har vi to andre headere som kan hjelpe deg hvis du vil bruke litt mer avansert filtrering. Disse kan ikke brukes av vår webmail. Den ene heter "X-Spam-Status", og forteller det samme som "X-Spam-Flag", pluss et tall (score, antall poeng) som angir hvor sikker SpamAssassin er på at meldingen var spam. Når tallet er 5 eller høyere, så legger vi til "X-Spam-Flag: YES". Når tallet er 10 eller høyere, vil meldingen bli avvist av våre servere, og du vil ikke få den i innboksen din. Den andre headeren er "X-Spam-Report", og forteller (ved hjelp av SpamAssassins koder) hvorfor meldingen fikk det antallet poeng.

Automatisk filtrering av sannsynlig spam

For meldinger med spamscore på 5 eller høyere har du muligheten til å skru på automatisk filtrering til en egen Spam-mappe. Dette gjør du via webmail for den aktuelle epostkontoen, se egen bruksanvisning.

Se også:

Stikkord:  

Innholdsfortegnelse

© 2020 Domeneshop AS · Om oss · Vilkår · Personvern