Dette er en faksimile fra Telenor AS nyhetsbrev til kunder med epost tjenester fra november 2018. Og er gjengitt her kun for at våre felles kunder skal få informasjon om hvordan de setter opp sine tjenester.
Dette er en faksimile fra Telenor AS nyhetsbrev til kunder med epost tjenester fra november 2018. Og er gjengitt her kun for at våre felles kunder skal få informasjon om hvordan de setter opp sine tjenester.
Deres E-postløsning fra Telenor vil ikke fungere uten at dette gjøres
Informasjon fra Telenor Bedrift
November 2018
Noen i din bedrift må kontakte deres domeneleverandør i morgen
 

- dersom e-post skal fortsette å fungere

 

Fra klokken 9.00 07.11.2018 er alt klart for å ta i bruk Office365 fra Telenor som deres nye e-postløsning.

 

Dere logger på her


Brukernavn og passord er sendt dere i egen mail.

 

En person i deres bedrift MÅ gjøre følgende for å kunne ta i bruk Office365 fra Telenor:

Siden dere ikke har domene (nettadresse) administrert av Telenor må en i beriftenoppdatere domeneleverandøren med informasjon om at e-post skal sendes til den nye e-postløsningen isteden for den gamle (endre MX-pekeren). Dette må gjøres   i morgen 07.11.2018.

 

Nederst i denne mailen finnes en beskrivelse over hva som må gjøres senest innen 24 timer etter 9.00 klokken 07.11.2018.

 

Det vil være mulig å logge på gammel løsning 24 timer etter angitt overgangstidspunkt for å gi deg tid til å gjøre dette.

 

Det kan være lurt å informere alle ansatte allerede i dag - for eksempel på SMS - om at de vil måtte logge på den nye e-postløsningen i løpet av morgendagen. Alle brukere har fått brukernavn og passord, samt informasjon om hvordan dette gjøres.

 

Hva skjer videre?

Inntil noen i bedriften har gjort de påkrevde endringer hos domeneleverandøren, vil all e-post gå til gammel løsning og dere må også bruke denne for å sende e-post.

 

Etter overgang til Office 365 fra Telenor vil dere ikke kunne sende eller motta e-post via gammel løsning. Tilgangen til gammel løsningen stenges 24 timer etter overgangstidspunktet over.

 

Alt innhold er flyttet over, men lokalt lagrede e-postfiler (.pst filer) må dere koble opp selv til ny løsning etter flyttingen. Du finner informasjon om det på linken nedenfor.

 

Mer informasjon, hjelp og brukerveiledninger

På denne siden finnes brukerveiledning om hvordan man setter opp ny e-postløsning med e-postklienter som Outlook, Thunderbird, Mac mm.

 

 
Les mer om overføringen og Office 365 Basis

Kontakt kundeservice  hvis du har spørsmål etter å ha lest brukerveiledningene.


Hva må dere gjøre 07.11.2018 for å endre MX-pekeren slik at e-post kommer frem til Office365 fra Telenor?

 

Når dere oppdaterer domenets MX-peker, vil all ny e-post for alle som bruker domenet bli sendt til Office 365 istedenfor den gamle løsningen. Slik gjør du det:

 

1. Finn deres domeneleverandør. Dere kan finne deres domeneleverandør ved å taste inn deres domenenavn (det som står etter "@" i deres e-postadresser) til venstre for der det står "DNS lookup" på denne nettsiden:  https://mxtoolbox.com/DNSLookup.aspx. Domeneleverandøren vil fremkomme der det står "Your DNS hosting provider is "domeneleverandørnavn"".

 

2. Finn domeneleverandørens nettside ved å søke på internett. (f. eks via google.no)

 

3. Logg inn på domeneleverandørens nettside med det brukernavnet og passordet dere har fått oppgitt fra domeneleverandøren. (Om dere ikke har dette har ikke Telenor denne informasjonen og kan heller ikke fremskaffe det på deres bedrifts vegne). Kontakt eventuelt domeneleverandøren for å få tilsendt brukernavn og passord.

 

4. Finn siden/området hvor dere kan legge til en MX-peker for domenet deres.

 

5. VIKTIG: For at den nye tjenesten skal kunne legges til og fungere så må dere først fjerne det gamle e-post oppsettet. Deretter må det nye oppsettet legges inn. Begge deler må gjøres på samme tid. Følgende må fjernes:

 

 

6. Nå må dere legge til nødvendige  DNS-innstillinger. DNS-postene må settes til følgende verdier for at Office 365 epost-tjenesten skal kunne kjøre problemfritt.

 

 

 

7. Type MX: (punkt 1 i illustrasjonen over). Velg "Legg til" DNS-pekere for ditt firma sitt domene:

 • Velg Type: MX
 • Sett Prioritet til: 0
 • Legg inn under Vertsnavn: @
 • Sett inn under Peker-til-adresse eller verdi: firmadomene-no.mail.protection.outlook.com
 • Sett "TTL" til: 1 time, 60.minutter eller 3600 sekunder
 • Lagre og gå til neste punkt.

8. Type TXT: (punkt 2 i  illustrasjonen  over). Velg "Legg til" DNS-pekere for ditt firma sitt domene:

 • Velg Type: TXT
 • Legg inn under Vertsnavn: @
 • Sett inn under Peker-til-adresse eller verdi: v=spf1 include:spf.protection.outlook.com -all
 • Sett "TTL" til: 1 time, 60.minutter eller 3600 sekunder
 • Lagre og gå til neste punkt.

9. Type CNAME: (punkt 3 i  illustrasjonen over). Velg "Legg til" DNS-pekere for ditt firma sitt domene:

 • Velg Type: CNAME
 • Legg inn under Vertsnavn: autodiscover
 • Sett inn under Peker-til-adresse eller verdi: autodiscover.outlook.com
 • Sett "TTL" til: 1 time, 60.minutter eller 3600 sekunder
 • Lagre og gå til neste punkt.

 

 Eksempel for de som har domene via leverandøren Domeneshop.no10. Dere har nå lagt til alle punktene som er nødvendige for å sende og motta e-post.

 

11. Dere skal nå legge til punktene som er nødvendige for at Skype for Business i Office 365 skal fungere som den skal.